Introduction to AI and Data Science – bezpłatny kurs dla kobiet

Katedra Informatyki AGH we współpracy z firmą IBM, Fundacją TryIT i Komitetem Informatyki PAN zapraszają na bezpłatny kurs dotyczący wykorzystywania sztucznej inteligencji do analizy danych, który będzie realizowany w styczniu 2021 r. w Katedrze Informatyki. Jego uczestniczkami mogą zostać osoby znające podstawy programowania w dowolnym języku.
 
Organizatorzy zapewniają:

  • 40 godzin zajęć z najlepszymi fachowcami zatrudnionymi w AGH,
  • 10 godzin wykładów i 30 godzin laboratoriów w grupach,
  • w pełni interaktywne zajęcia online,
  • certyfikat dla osób, które zaliczą przynajmniej 85% zajęć oraz z pozytywnym wynikiem wykonają wymagane zadania.

Aby wziąć udział w kursie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, podając podstawowe dane osobowe oraz rozwiązując krótki test ze znajomości programowania. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone w okresie świątecznym.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

I.Wierzbowska
14.12.2020
Wprowadzenie:
i.wierzbowska 14.12.2020
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 14.12.2020