Nauczanie na odległość - od 18.03.2020

Szanowni Studenci,

Decyzją JM Rektora Uniwersytetu Morskiego w Gdyni od dnia 18 marca 2020 roku wprowadzamy w Uczelni nauczanie na odległość. Każdy student otrzyma drogą e-mail od Dziekanów poszczególnych wydziałów i wykładowców wszystkie szczegóły wraz z materiałami. 

Prosimy o sprawdzanie skrzynek mailowych. 


Przydatne informacje dotyczące nauczania na odległość


Pracownicy UMG odpowiedzialni za realizację zajęć będą:

  • udostępniać materiały dla studentów w wersji elektronicznej do samodzielnego opracowania,
  • organizować zajęcia laboratoryjne w formie elektronicznej,
  • prowadzić konsultacje dla studentów w formie elektronicznej Skype, Microsoft Teams, Facebook Messenger, Viber, TeamSpeak, Discord, LINE, WhatsApp, itp.) lub telefonicznej.

Zajęcia w formie elektronicznej będą prowadzone za pośrednictwem:

  • poczty elektronicznej za pomocą, której nauczyciel będzie się komunikował ze studentami i przekazywał informacje, uwagi, ewentualnie materiały,
  • strony internetowej Wydziału, w zakładce Kształcenie/Jakość kształcenia/Materiały pomocnicze dla studentów,
  • platformy zdalnego nauczania ILIAS (https://ilias.umg.edu.pl/),
  • strony internetowej pracownika, której link podano na stronie katedry,
  •  innych systemów umożliwiających zdalne nauczanie, np. Skype, Cisco WebEx Meetings, czy też Microsoft Teams.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI ZAJĘĆ WYSŁANE ZOSTANĄ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

DO KAŻDEGO STUDENTA. 

Podmiot udostępniający: 

UMG Biuro ds. Marketingu​

Wytworzył informację:

M. Zajk
17.03.2020
Wprowadzenie:
M. Zajk 17.03.2020
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 26.03.2020