PODANIA O AKADEMIK NA ROK AKADEMICKI 2020/2021

PODANIA O AKADEMIK NA ROK AKADEMICKI 2020/2021

Zgodnie z regulaminem Przyznawania miejsc w Studenckich Domach Marynarza UMG, wszyscy studenci zainteresowani zamieszkaniem w akademikach SDM-2, SDM-3 i SDM-4 w roku akademickim 2020/2021 proszeni są o przesyłanie podań w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.05.2020r.

 

Indywidualne druki podań, studentów UMG po wypełnieniu należy przesłać drogą elektroniczną  na adres e-mail odpowiedniego akademika:

  • SDM-2 sdm2atumg.edu.pl
  • SDM-3  sdm3atumg.edu.pl
  • SDM-4 sdm4atumg.edu.pl

Osoby zainteresowane wspólnym zamieszkaniem proszone są o wypełnienie „Wniosku o zakwaterowanie grupowe” według składu osobowego na dany typ mieszkania:

- mieszkanie M – 2-3 osoby

- mieszkanie M – 3-5 osób

- mieszkanie M -  4 -7 osób

Wniosek należy dołączyć do podań indywidualnych (druk podania zbiorowego wysyła jedna osoba z składu osobowego mieszkania).

Studenci innych uczelni, którzy aktualnie mieszkają w SDM-2, SDM3 lub SDM-4 składają podania na odpowiednim druku („Wniosek studenta innej uczelni”). Podania te będą rozpatrywane przez komisję uczelnianą w miarę wolnych miejsc po 01.10.2020r.

Warunkiem przyznania miejsca w SDM jest:

  1. Rozliczenie się do końca roku akademickiego 2019/2020 r. z tytułu opłat za zamieszkanie w SDM.
  2. Rozliczenie się z pobranej pościeli i sprzętu.
  3. Pozostawienie mieszkania w należytym porządku i czystości, zdanie klucz
     i karty mieszkańca.

Regulamin przyznawania miejsc w SDM UMG oraz niezbędne wnioski znajdują się tutaj:

https://umg.edu.pl/regulaminu-przyznawania-miejsc-w-studenckich-domach-marynarza

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

K. Korol
07.05.2020
Wprowadzenie:
Ostatnia modyfikacja: