PROGRAM STAŻOWY „ENERGIA DLA PRZYSZŁOŚCI”

 

Ministerstwo Klimatu, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.,Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. oraz Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.ogłaszają nabór kandydatów na roczny, płatny staż w ramach piątej edycji:

 

PROGRAMU STAŻOWEGO „ENERGIA DLA PRZYSZŁOŚCI”

 

 

Miejsce realizacji Programu Stażowego: Ministerstwo Klimatu oraz siedziby spółek energetycznych biorących udział w Programie (na terenie Polski).

Termin odbywania stażu: październik 2020 – wrzesień 2021 (12 miesięcy)

 

CELE PROGRAMU STAŻOWEGO:

  • budowanie zaplecza kadrowego dla polskiego sektora energetycznego poprzez pozyskanie najlepszych studentów wyższych uczelni technicznych zainteresowanych pracą w branży energetycznej;

  • zapoznanie stażystów ze specyfiką pracy w kluczowych spółkach energetycznych kraju

  • i Ministerstwie Klimatu;

  • przygotowanie stażystów do pracy w sektorze energetycznym.

 

PROGRAM STAŻOWY „ENERGIA DLA PRZYSZŁOŚCI” został opracowany w taki sposób, aby każdy stażysta zdobył konkretne umiejętności i doświadczenie z zakresu interesujących go obszarów energetyki oraz mógł zaplanować drogę swojego rozwoju zawodowego.

 

PROGRAM STAŻOWY JEST SKIEROWANY DO CIEBIE, JEŚLI SPEŁNIASZ WSZYSTKIE WYMAGANIA FORMALNE, CZYLI:

  • jesteś STUDENTEM jednego z dwóch ostatnich semestrów studiów magisterskich UMG na Wydziale Elektrycznym lub Mechanicznym;

  • lub jesteś ABSOLWENTEM studiów magisterskich jednego z powyższych wydziałów danej uczelni i od daty ukończenia nauki do dnia zgłoszenia się do Programu Stażowego nie upłynęło więcej niż 12 miesięcy;

  • nie ukończyłeś/aś 27 roku życia;

  • znasz język angielski na poziomie co najmniej B2,

  • uzyskałeś/aś średnią z ocen z ostatniego ukończonego semestru studiów magisterskich
  • na poziomie nie niższym niż 4,0.

 

DODATKOWE PUNKTY SĄ PRZYZNAWANE ZA:
·zrealizowanie praktyki/stażu/wolontariatu w instytucjach związanych z sektorem energetycznym (wymagane zaświadczenie);
·znajomość drugiego języka obcego na poziomie co najmniej B2 (wymagany certyfikat);
·kontynuację/ukończenie nauki na drugim kierunku studiów (ekonomia lub pokrewny).

 

ETAPY NABORU:

ETAP I – ANALIZA DOKUMENTÓW KANDYDATÓW POD WZGLĘDEM WYMAGAŃ FORMALNYCH

ETAP II – TEST WIEDZY (zakres tematyczny: energetyka, energia jądrowa, odnawialne źródła energii, sektor paliw ciekłych i gazowych, innowacyjne technologie energetyczne)

             – SPRAWDZIAN ZNAJOMOŚCI JĘZYKA ANGIELSKIEGO

ETAP III – ROZMOWA KWALIFIKACYJNA (obejmująca wiedzę z zakresu sektora energetycznego oraz motywację do realizacji stażu)

 

Zainteresowany/zainteresowana? Sprawdź jak aplikować na staż!
https://www.gov.pl/web/klimat/energiadlaprzyszlosci

TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI: 23 lipca 2020 r.

Załączniki: 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

BKS
24.06.2020
Wprowadzenie:
M.Bagińska 24.06.2020
Ostatnia modyfikacja:
M.Bagińska 24.06.2020