UMG partnerem w projekcie edukacyjnym „Rzecznicy Talentów” – edycja IV

~ Innowacyjne pomysły - Chroń własność intelektualną ~

Uniwersytet Morski w Gdyni otrzymał zaproszenie do współpracy w ramach IV edycji projektu edukacyjnego „Rzecznicy Talentów” i na początku października br. zawarł umowę partnerską z Fundacją JWP Masz Pomysł Masz Patent Masz Zysk – Organizatorem projektu, na realizację działania w naszym środowisku akademickim. 

Celem projekt „Rzecznicy Talentów” jest popularyzacja wiedzy z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz zawodu rzecznika patentowego jako potencjalnej ścieżki kariery zawodowej. Projekt dedykowany jest dla studentów i doktorantów kierunków technicznych oraz pracowników naukowych uczelni wyższych.

Projekt szkoleniowy „Rzecznicy Talentów” jest inicjatywą edukacyjną pro bono Fundacji JWP Pomysł I Patent I Zysk oraz Kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi realizowaną cyklicznie od 2012r. Działanie w ramach IV edycji patronatem objęły: Urząd Patentowy RP, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz gazeta Rzeczpospolita. Partnerami projektu obok UMG są Politechnika Gdańska, Politechnika Świętokrzyska, Politechnika Poznańska, Biuro Karier Politechnika Wrocławska, Biuro Karier Politechnika Warszawska oraz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechnika Warszawska, Szkoła Biznesu Politechnika Warszawska, Biuro Karier Uniwersytetu Gdańskiego, Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Biuro Karier Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Uniwersytet Szczeciński.

Projekt „Rzecznicy Talentów” będzie obejmował cykl szkoleń w formie webinarów prowadzonych przez ekspertów Kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi i Kancelarii Prawnej JWP, którzy oprócz wiedzy teoretycznej zaprezentują interesujące przykłady zaczerpnięte z bogatej praktyki zawodowej.  Szkolenia będą prowadzone w okresie od października 2020r. do czerwca 2021r.

 

 

Pierwsze webinarium już w dn. 29 października br. Więcej informacji na stronie Fundacji JWP.

Osoby zainteresowane inicjatywą, ochroną własności intelektualnej i codzienną pracą rzecznika patentowego będą mogły w ramach projektu „Rzecznicy Talentów” wziąć również udział w konkursie i wygrać płatny staż w kancelarii rzecznikowskiej. Warunki udziału w konkursie szczegółowo zostały opisane w regulaminie projektu.

Zespół ds. własności intelektualnej i komercjalizacji badań serdecznie zaprasza wszystkich studentów, doktorantów i pracowników UMG do udziału w cyklu planowanych szkoleń.

 

 

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół ds Promocji

Wytworzył informację:

Magdalena Kukowska-Kaszuba
14.10.2020