Zasady kwaterowania w Studenckich Domach Marynarza

Zasady kwaterowania w Studenckich Domach Marynarza 

W związku z powrotem do zajęć w semestrze zimowym organizacja zakwaterowania w Studenckich Domach Marynarza UMG będzie przeprowadzona następująco:

- zasady zakwaterowania przebiegają jak na dotychczasowych zasadach, z pierwszeństwem przydziału miejsc dla studentów I roku studiów dziennych.

Pozostałe miejsca zostają przydzielone według kolejności złożonych podań.

Zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego liczba miejsc w akademikach zostaje zredukowana w trosce o zachowanie bezpieczeństwa mieszkańców.

Mieszkańcy Studenckich Domów Marynarza zobowiązani są do przestrzegania obowiązującego na ich terenie reżimu sanitarnego, m.in. do:

- ograniczenia kontaktów między osobami korzystającymi z domów studenckich,

- ograniczenia liczby osób korzystających ze wspólnych obszarów w danym czasie oraz przestrzegania zakazu przebywania w domach studenckich osób z zewnątrz.

Administracja SDM-ów będzie kontaktować się w sprawie zakwaterowania z zainteresowanymi telefonicznie lub mailowo.

W biurze i przy recepcji akademika studenci obsługiwani są pojedynczo. Na terenie akademika poruszamy się w maseczkach zakrywających usta i nos z zachowaniem dystansu. Udostępnione są płyny dezynfekcyjne.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

K. Korol
09.09.2020
Wprowadzenie:
Michał Kołodziejczak 09.09.2020
Ostatnia modyfikacja:
Michał Kołodziejczak 09.09.2020