I Seminarium Naukowe Kół Naukowych UMG

 

Rada Kół Naukowych UMG ma przyjemność zaprosić na I Seminarium Naukowe Kół Naukowych Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. 
Seminarium odbędzie się 20 maja 2022 roku w UMG.

Celem Konferencji jest integracja Kół Naukowych oraz studentów, inspiracja do nawiązywania współpracy oraz do tworzenia interdyscyplinarnych zespołów badawczych. Uczestnicy Seminarium mają możliwość przedstawienia wyników badań naukowych uzyskanych w ramach realizacji projektów, prac dyplomowych; zaprezentowania swojej działalności naukowej oraz przedstawienia praktycznych zastosowań i możliwości aplikacji podjętych działań. Udział w Konferencji umożliwia wymianę poglądów i doświadczeń w gronie osób reprezentujących różne wydziały, czego efektem może być ustanowienie nowych lub też weryfikacja obranych wcześniej kierunków badań.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Referaty są dokumentowane w postaci książki „Prace Kół Naukowych Uniwersytetu Morskiego w Gdyni” wyd. UMG.

Wybrane artykuły zostaną opublikowane w Scientific Journal of Gdynia Maritime University (40 pkt.).

Artykuły należy dostarczać do 11 kwietnia 2022 r.

 

Szczegółowe informacje znajdują się w uwagach dla Autorów oraz w załącznikach na dole strony.

 

UWAGI DLA AUTORÓW

WYMOGI FORMALNE DLA POSTERU

 

 

Załączniki: 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

M. Czechowski
23.02.2022