Konkurs o Nagrodę Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców

Prezydium Oddziału PAN w Gdańsku ogłasza VII edycję NAGRODY NAUKOWEJ ODDZIAŁU PAN W GDAŃSKU DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW za 2021 rok.

Jest to konkurs na najlepszą publikację naukową z 2021 r., której wiodącym autorem jest pracownik lub doktorant instytucji naukowej zlokalizowanej na terenie województwa: zachodniopomorskiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego.

Nagroda przyznawana jest równorzędnie pięciu Laureatom w zakresie nauk:

  1. humanistycznych i społecznych,
  2. biologicznych i rolniczych,
  3. ścisłych i nauk o Ziemi,
  4. technicznych,
  5. medycznych

za oryginalne osiągnięcie badawcze (UWAGA: NIE pracę przeglądową, w tym np. Review), które zostało opublikowane w roku poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie nagrody.   

Nagroda przyznawana jest pracownikom lub doktorantom instytucji naukowych w województwach: kujawsko-pomorskim, pomorskim i zachodniopomorskim, którzy w roku poprzedzającym złożenie wniosku spełniali definicję młodego naukowca w rozumieniu art. 360 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Wnioski o przyznanie Nagrody należy składać w formie elektronicznej na adres: gdanskatpan.pl od 15 stycznia do 31 marca br.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane do 31 maja br. na stronie internetowej www.gdansk.pan.pl

WYSOKOŚĆ KAŻDEJ NAGRODY TO: 4.000 zł brutto

Szczegółu konkursu wraz z wymaganymi dokumentami znajdują się na stronie PAN W GDAŃSKU.

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

UMG
18.01.2022