Kursy dokształcające dla studentów przyjętych na I rok

Celem kursów jest podwyższenie wiedzy i umiejętności matematycznych oraz fizycznych z zakresu szkoły średniej na poziomie matury, a także przypomnienie najważniejszych zagadnień z obu przedmiotów. Kursy będą umożliwiać utrwalenie podstawowej wiedzy z matematyki oraz fizyki, a także będą stanowić ważną pomoc dla przedmiotów obowiązkowych dla studentów pierwszego roku studiów inżynierskich na UMG. Kursy mają uzupełnić luki w wiedzy i umiejętnościach matematycznych i fizycznych, które najczęściej ujawniają się podczas realizacji programów studiów.

Dla kogo?

Kursy są przeznaczone dla studentów przyjętych na I rok wszystkich Wydziałów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z zagadnień z matematyki i fizyki oraz ułatwić start na studiach.

Gdzie?

Kursy odbywać się będą w salach dydaktycznych Wydziału Mechanicznego UMG, w budynku głównym na ul. Morskiej 81-87

Kiedy?

19 - 30 września 2022 (bez sobót i niedziel)

Kursy będą odbywały się w godz. 8:00 - 16:00 w trybie stacjonarnym

Za ile?

 • Fizyka (40h wykładowych)  – 400 zł
 • Matematyka (40h wykładowych)  – 400 zł
 • Fizyka + Matematyka – 770 zł

Płatność przelewem, szczegółowe informacje zostaną przesłane drogą elektroniczną, po zapisaniu na kurs.

ZAPISY

Zapisy trwają do 31 sierpnia lub do wyczerpania limitu miejsc. Przyjmowane są drogą elektroniczną poprzez formularz

Jaki jest program zajęć?

MATEMATYKA - zajęcia będą się składały z części teoretycznej mającej na celu uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy z danego tematu oraz części praktycznej mającej na celu rozwijanie umiejętności samodzielnego rozwiązywania zadań. Realizowane tematy:

 • Logika i zbiory
 • Wyrażenia algebraiczne
 • Funkcja i jej własności
 • Funkcja liniowa
 • Funkcja kwadratowa
 • Wielomiany
 • Funkcje wymierne
 • Funkcje potęgowe
 • Funkcje wykładnicze
 • Funkcje logarytmiczne
 • Funkcje trygonometryczne.

FIZYKA - kurs obejmuje: wykłady, ćwiczenia rachunkowe i zajęcia laboratoryjne z zakresu:

 • Wielkości fizyczne i ich jednostki. Układ jednostek SI
 • Kinematyka w ruchu prostoliniowym, pochodna, interpretacja wykresów
 • Kinematyka w ruchu przestrzennym
 • Dynamika w ruchu prostoliniowym, całka, interpretacja wykresów
 • Dynamika w ruchu przestrzennym
 • Praca, moc, energia, budowa całki
 • Kinematyka i dynamika bryły sztywnej w ruchu postępowym i obrotowym
 • Moment bezwładności, budowa całki
 • Hydrostatyka - ciśnienie, prawo Pascala, prawo Archimedesa
 • Ruch drgający
 • Termodynamika. Przemiany gazu doskonałego
 • Przemiany fazowe materii. Bilans cieplny

Kto prowadzi zajęci?

Prowadzącymi są nauczyciele akademiccy z długoletnim stażem pracy z Katedry Matematyki oraz Fizyki.

Dlaczego warto?

 • Zajęcia prowadzone w bardzo przyjaznej atmosferze,
 • Poznanie uczelni przed 1 października,
 • Poznanie koleżanek i kolegów oraz wykładowców,
 • Płynne przejście na nowy etap życia, jakim jest studiowanie,
 • Możliwość zamieszkania w akademiku na czas trwania kuru.

Pytania oraz uwagi można kierować na: biuroatwm.umg.edu.pl

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

M. Malinowska
15.06.2022
Wprowadzenie:
Ostatnia modyfikacja: