Rusza konkurs o nagrodę Prezydenta Miasta Gdyni na najlepszą pracę dyplomową o Gdyni

Do dnia 30 września 2022 roku można zgłosić do konkursu o nagrodę Prezydenta Miasta Gdyni swoją pracę dyplomową – magisterską, inżynierską, doktorską – poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego Gdyni. Do zdobycia są nagrody finansowe o wartości 5 tysięcy złotych.

Konkurs adresowany jest do osób, które w swojej pracy dyplomowej opisują kwestie związane z rozwojem Gdyni i podnoszeniem jej konkurencyjności. Problematyka pracy powinna również być związana z przyjętymi przez samorząd planami i programami. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:

  • praca inżynierska lub magisterska,
  • praca doktorska.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które obroniły swoją pracę w okresie między 1 stycznia 2017 roku a 30 września 2022 roku. Zgłaszane prace powinny być obronione na ocenę bardzo dobrą lub wyższą – jeżeli uczelnia dysponuje inną skalą ocen.

Ekspertem zewnętrznym w Konkursie jest prof. dr hab. Tadeusz Palmowski z Katedry Geografii Rozwoju Regionalnego na Uniwersytecie Gdańskim. Komisja konkursowa, oceniając zgłoszone prace, zwróci uwagę między innymi na:

  • efekty, jakie można osiągnąć w przypadku wdrożenia pracy dla zrównoważonego rozwoju miasta oraz użyteczności dla mieszkańców lub rozwiązania problemów społecznych, infrastrukturalnych, środowiskowych itp.;
  • twórcze, pomysłowe spojrzenie na wybrany problem miasta wraz ze wskazaniem możliwości wdrażania projektu na terenie Gdyni;
  • innowacyjność zaproponowanych rozwiązań w kontekście realnych możliwości ich wdrożenia;
  • aspekt badawczy, który może być wykorzystany przez miasto w podejmowaniu przedsięwzięć na rzecz rozwoju Gdyni.

 Aby zgłosić pracę, jej wersję drukowaną oraz elektroniczną (w formacie PDF, zapisaną na płycie CD bądź na pendrive) należy wysłać pocztą na adres al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, Wydział Strategii z dopiskiem: „Konkurs - praca dyplomowa” w terminie do 30 września 2022 roku (decyduje data stempla pocztowego).

 Konkurs o nagrodę Prezydenta Miasta Gdyni ma 3 etapy:

  • I etap – składanie prac dyplomowych - do 30 września;
  • II etap – ocena prac przez komisję konkursową i wyłonienie laureatów w dwóch kategoriach – do 30 listopada;
  • III etap – ogłoszenie wyników konkursu i uroczyste wręczenie nagród – do 15 grudnia.

Autorzy najlepszych prac dyplomowych otrzymają nagrody w wysokości 5 tysięcy złotych.
Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem dostępne są na stronie: Rusza konkurs na najlepszą pracę dyplomową o Gdyni - Gdynia (www.gdynia.pl) Dokumenty można również znaleźć na stronie: www.gdyniaprzedsiebiorcza.pl.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

B. von Schada Borzyszkowska
09.09.2022