XII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca

Zespół ds. Własności Intelektualnej i Komercjalizacji Badań uprzejmie informuje, że trwa nabór zgłoszeń do XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca.

Konkurs adresowany jest do studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą.

Do konkursu mogą być również zgłoszone wynalazki i wzory użytkowe, które powstały w ramach współpracy międzynarodowej, których współtwórcami są studenci zagranicznych uczelni.

Pięciu Laureatów nagród głównych weźmie udział w Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie w 2022 r. Organizator sfinansuje koszty stoiska wystawienniczego oraz podróży i pobytu Laureatów w Genewie. Ponadto, Laureaci Konkursu zaprezentują swoje rozwiązania podczas Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2022.

Wszelkie informacje, regulamin oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej pod adresem:

https://tu.kielce.pl/xii-edycja-ogolnopolskiego-konkursu-student-wynalazca/

 

Poniżej do pobrania broszura informacyjna, plakat oraz dokumenty zgłoszeniowe.

Zgłoszenia można przesyłać na adres mailowy: kswattu.kielce.pl

Nabór zgłoszeń do Konkursu trwa do 25 stycznia 2022 r.

 

Serdecznie zachęcamy Państwa do rozpowszechniania informacji na temat XII edycji Konkursu Student-Wynalazca wśród Twórców, a zainteresowane osoby do składania aplikacji przy wsparciu i pośrednictwie naszego Zespołu.

 

ZESPÓŁ DS. WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I KOMERCJALIZACJI BADAŃ

Tel: 58-5586-402/466,

pokój C-204, C-205,

e-mail: biznesatumg.edu.pl

 

Załączniki: 

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół ds. Własności Intelektualnej i Komercjalizacji Badań

Wytworzył informację:

A. Baczewska
14.01.2022