II Seminarium Naukowe Kół Naukowych UMG

II Seminarium Naukowe Kół Naukowych UMG

Rada Kół Naukowych UMG ma przyjemność zaprosić na II Seminarium Naukowe Kół Naukowych Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, które odbędzie się w dniu 2 czerwca 2023 roku w UMG.

Celem Seminarium jest integracja Kół Naukowych oraz studentów, inspiracja do nawiązywania współpracy oraz do tworzenia interdyscyplinarnych zespołów badawczych.

Uczestnicy Seminarium mają możliwość przedstawienia wyników badań naukowych uzyskanych w ramach realizacji projektów, prac dyplomowych; zaprezentowania swojej działalności naukowej oraz przedstawienia praktycznych zastosowań i możliwości aplikacji podjętych działań.

Udział w Konferencji umożliwia wymianę poglądów i doświadczeń w gronie osób reprezentujących różne wydziały, czego efektem może być ustanowienie nowych lub też weryfikacja obranych wcześniej kierunków badań.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Referaty są dokumentowane w postaci książki „Prace Kół Naukowych Uniwersytetu Morskiego w Gdyni” wyd. UMG. Wybrane artykuły zostaną opublikowane w Scientific Journal of Gdynia Maritime University.

Artykuły należy dostarczać do 19 maja 2023 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach poniżej.

Załączniki: 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

B. von Schada Borzyszkowska
27.04.2023