Konkurs o nagrodę Prezydenta Miasta na najlepszą pracę dyplomową o Gdyni

Do 29 września można zgłosić swoją pracę dyplomową do konkursu o nagrodę Prezydenta Gdyni. Do zdobycia są nagrody finansowe w wysokości 5 tysięcy złotych.

Rusza konkurs o nagrodę Prezydenta Miasta Gdyni na najlepszą pracę dyplomową poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego Gdyni. Jest organizowany w dwóch kategoriach:

  • praca inżynierska lub magisterska,
  • praca doktorska.

Temat pracy powinien koncentrować się na problematyce związanej z rozwojem Gdyni, podnoszeniem jej konkurencyjności oraz mieć związek z przyjętymi przez samorząd planami i programami.

Podczas oceny prac komisja konkursowa zwróci uwagę m.in. na:

  • możliwe do osiągnięcia, w przypadku wdrożenia pracy, efekty dla zrównoważonego rozwoju miasta oraz użyteczności dla mieszkańców lub rozwiązania problemów społecznych, infrastrukturalnych, środowiskowych itp.;
  • twórcze, pomysłowe spojrzenie na wybrany problem miasta wraz ze wskazaniem możliwości wdrażania projektu na terenie Gdyni;
  • innowacyjność zaproponowanych rozwiązań w kontekście realnych możliwości ich wdrożenia;
  • aspekt badawczy, który może być wykorzystany przez miasto w podejmowaniu przedsięwzięć na rzecz rozwoju Gdyni.

W konkursie mogą wziąć udział osoby, które obroniły swoją pracę w okresie między 1 stycznia 2018 roku a 30 września br. Zgłaszane prace powinny być obronione na ocenę bardzo dobrą lub wyższą, jeżeli dana uczelnia dysponuje inną skalą ocen.

Zgłoszenia

Prace konkursowe (w wersji drukowanej oraz elektronicznej – w formacie .pdf, zapisane na dowolnym nośniku danych, np. płycie CD czy pendrivie) należy do 29 września nadesłać pocztą na adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, Wydział Strategii z dopiskiem: „Konkurs - praca dyplomowa” (decyduje data stempla pocztowego). Należy pamiętać o dołączeniu formularza zgłoszeniowego (wzór znajduje się w załączniku do regulaminu konkursu) wraz z wymaganymi oświadczeniami oraz potwierdzenia obrony pracy (wraz z uzyskaną oceną) wydanego przez władze uczelni.

Konkurs o nagrodę Prezydenta Miasta Gdyni ma trzy etapy i trwa od 15 czerwca do 15 grudnia:

  • I etap – składanie prac dyplomowych – do 29 września;
  • II etap – ocena prac przez komisję konkursową i wyłonienie laureatów w dwóch kategoriach – do 30 listopada;
  • III etap – ogłoszenie wyników konkursu i uroczyste wręczenie nagród – do 15 grudnia.

 

Autorzy najlepszych prac dyplomowych otrzymają nagrody w wysokości 5 tys. zł.

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem dostępne są na stronie: Twoja praca dyplomowa dotyczy Gdyni? Weź udział w konkursie - Gdynia (www.gdynia.pl) Dokumenty  dostępne są też na stronie www.gdyniaprzedsiebiorcza.pl

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

A.Popadiuk
06.07.2023