twoja nowa praca- program absolwent

„Twoja Nowa Praca – program Absolwent"

„Twoja Nowa Praca – program Absolwent”– to projekt adresowany do studentów ostatniego roku studiów I i II stopnia oraz absolwentów, którzy ukończyli dany stopień studiów nie później niż 60 miesięcy temu z orzeczeniem o niepełnosprawności. Wsparcie w projekcie mogą otrzymać osoby spełniające powyższe kryteria i  zamieszkujące w Polsce. Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu zatrudnienia niepełnosprawnych absolwentów szkół wyższych poprzez zaplanowanie i wdrożenie indywidualnego planu kariery, podniesienie ich poziomu kwalifikacji oraz wprowadzenie na rynek pracy.

To jakie wsparcie otrzymasz zależy od Twoich potrzeb. W projekcie nie ma sztywnej ścieżki. Każdy uczestnik otrzymuje swoją zindywidualizowaną ścieżkę kariery.  Na pierwszym etapie udziału w projekcie spotkasz się z doradcą i coachem kariery tworząc swoją ścieżkę kariery a następnie ją wdrażając.

Aby wziąć udział należy wypełnić formularz rekrutacyjny na stronie

http://www.tnm.org.pl/program-absolwent/

Więcej informacji:

http://www.tnm.org.pl/program-absolwent/o-projekcie/

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

M.Charemska
17.04.2023