Zaproszenie na II Seminarium Naukowe Kół Naukowych UMG

Zapraszamy

studentów i pracowników na

II Seminarium Naukowe
Kół Naukowych Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

które odbędzie się w dniu 2 czerwca 2023 roku o godz. 10:00

w Auli im. T. Meissnera
/Uniwersytet Morski w Gdyni, ul. Morska 83, 81 - 225 Gdynia/.


Celem Seminarium jest integracja Kół Naukowych oraz studentów, inspiracja do nawiązywania współpracy oraz do tworzenia interdyscyplinarnych zespołów badawczych.

Uczestnicy Seminarium będą mieli możliwość przedstawienia wyników badań naukowych uzyskanych w ramach realizacji projektów, prac dyplomowych; zaprezentowania swojej działalności naukowej oraz przedstawienia praktycznych zastosowań i możliwości aplikacji podjętych działań.

Udział w Konferencji umożliwia wymianę poglądów i doświadczeń w gronie osób reprezentujących różne wydziały, czego efektem może być ustanowienie nowych lub też weryfikacja obranych wcześniej kierunków badań.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Referaty są dokumentowane w postaci książki „Prace Kół Naukowych Uniwersytetu Morskiego w Gdyni” wyd. UMG. Wybrane artykuły zostaną opublikowane w Scientific Journal of Gdynia Maritime University.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

M. Zajk
26.05.2023