Konkurs na najlepsze prace licencjackie i magisterskie

Warszawski Instytut Bankowości - organizator Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, który powstał z inicjatywy Związku Banków Polskich i Grupy BIK - zaprasza do udziału w konkursie na najlepsze prace licencjackie i magisterskie z zakresu tematyki zarządzania ryzykiem finansowym, wiarygodności finansowej oraz rynku kredytowego i pożyczkowego (szczegółowy opis poniżej).

Termin składania prac do 30 listopada 2024 roku.

Poniżej szczegółowe informacje o konkursie.

 

NAGRODY

Kapituła Konkursu wybierze laureatów najlepszych prac i przyzna następujące nagrody w dwóch kategoriach:

Autorzy najlepszych prac licencjackich otrzymują nagrody pieniężne w wysokości:

1).  5000 zł brutto – I Nagroda

2).  3000 zł brutto – II Nagroda

3).  1500 zł brutto – III Nagroda

Autorzy najlepszych prac magisterskich otrzymują nagrody pieniężne w wysokości:

1).  10 000 zł brutto – I Nagroda

2).  5 000 zł brutto – II Nagroda

3).  2 500 zł brutto – III Nagroda

 

TEMATYKA

Do konkursu mogą być zgłaszane prace napisane w języku polskim o tematyce związanej z zarządzaniem ryzykiem finansowym, wiarygodnością finansową oraz rynkiem kredytowym i pożyczkowym, w szczególności:

  • zasobami informacyjnymi (systemy/bazy/rejestry) mogącymi wspierać zarządzanie ryzykiem kredytowym dotyczącym osób fizycznych i przedsiębiorców;
  • rozpoznawaniem zagrożeń i przeciwdziałaniem wyłudzeniom kredytów bankowych;
  • przeciwdziałaniem zjawisku nadmiernego zadłużania;
  • funkcjonowaniem rynku kredytowego i pożyczkowego;
  • edukacją finansową osób fizycznych i przedsiębiorców w zakresie budowania wiarygodności finansowej i jej wpływu na funkcjonowanie gospodarstw domowych i przedsiębiorstw;
  • danymi alternatywnymi dotyczącymi zachowań konsumentów i przedsiębiorstw wykorzystywanymi do szacowania ryzyka w sektorze finansowym (dane inne niż dane dotyczące kredytów i pożyczek).

 

UDZIAŁ W KONKURSIE

Do konkursu mogą być zgłaszane prace złożone i obronione w terminie od 1 stycznia 2022 do 30 listopada 2024 roku na uczelniach, które mają swoją siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Prace wraz z odpowiednimi załącznikami mogą zgłaszać autorzy prac lub promotorzy prac w terminie 30 listopada 2024 roku w wersji elektronicznej w postaci dokumentu PDF na adres mailowy konkursatnzb.pl .

 

Jeśli zgłoszenia dokonuje autor pracy samodzielnie - należy do zgłaszanej pracy dołączyć:

  1. skanu prawidłowo uzupełnionego formularza zgłoszeniowego (Załącznik nr 1 w dołączonym Regulaminie);
  2. skanu podpisanego oświadczenia Uczestnika (Załącznik nr 2 w dołączonym Regulaminie).

 

Jeśli zgłoszenia dokonuje promotor pracy - należy do zgłaszanej pracy dołączyć:

  1. skanu prawidłowo uzupełnionego formularza zgłoszeniowego (Załącznik nr 1 w dołączonym Regulaminie);
  2. skanu podpisanego oświadczenia Promotora (Załącznik nr 3 w dołączonym Regulaminie).

 

Zapraszamy również do odwiedzenia strony:

https://nzb.pl/konkurs-na-prace-dyplomowa/

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

A.Dynysiuk
01.07.2024