Studenci z KN "NAUTICA" z wizytą na WAT

W dniu 08.05.2024 roku studenci z Koła Naukowego NAUTICA działającego na Wydziale Mechanicznym UMG wzięli udział w Konferencji Kół Naukowych "International Student Seminar on Mechanical Engineering, Mechatronics, Armament and Aerospace" odbywającej się na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

Studenci zaprezentowali tematy swoich artykułów:

  1. "The application of polymer composites in marine engineering" autorstwa Julii Jaskólskiej, Macieja Słowińskiego i Oskara Pasieki.
  2. "Analysis of negative influence on environment caused by ballast water and technical solutions to reduce it" autorstwa Mai Smolak, Michała Nowaka, Mateusza Błaszkiewicza, za który studenci otrzymali wyróżnienie "za walory poznawcze".

Uczestnicy konferencji mieli okazję poznać studentów z innych krajów i prowadzić z nimi dyskusje na temat przedstawianych tematów.


Serdecznie gratulujemy naszym studentom!

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół ds Promocji

Wytworzył informację:

M. Kołodziejczak
20.05.2024