Aktualności

Enamor Sp. z o.o. prowadzi aktywną działalność w dziedzinie gospodarki morskiej w kraju i zagranicą od 1989 roku. Firma specjalizuje się w dostawach oraz usługach: serwisowych, projektowych, badawczych w zakresie nowoczesnych układów automatyki okrętowej, łączności i nawigacji. W swojej działalności badawczo-rozwojowej Enamor ściśle współpracuje z Akademią Morską w Gdyni oraz Politechniką Gdańską.

Dnia 20-go października 2015 r. wręczono nagrody dla najlepszego absolwenta specjalności Logistyka i Handel Morski. Konkurs został zorganizowany pod patronatem MOL Europe CSU Gdańsk. Jako kryterium przyjęto między innymi dokonania związane z działalnością naukową oraz średnią ocen z wybranych przedmiotów:
Wśród wyróżnionych znalazły się aktywne członkinie Koła Naukowego TRANSLOG:

Strony

Polecamy

Podmiot udostępniający: 

UMG Biuro Rektora

Wytworzył informację:

I.Wierzbowska
02.07.2013
Wprowadzenie:
i.wierzbowska 02.07.2013
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 06.11.2019