Aktualności

„DELFINALIA 2009”
Akademia Morska w Gdyni
Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

Program obchodów Juwenaliów 2008 w Gdyni w ramach Students Coalition Festival organizowanych przez  Akademię Marynarki Wojennej i Akademię Morską w Gdyni.

Strony