Aktualności

Serdecznie zapraszamy na kolejną edycję Targów Pracy "Rejs do Kariery", które odbędą się 14 maja 2008 w godzinach od 9-14 w Auli Głównej Akademii
Morskiej przy ul Morskiej.

Studenci uczelni otrzymują do dyspozycji bezpłatną prasę codzienną – ogólnopolskie wydanie dziennika ,,Rzeczpospolita”. Gazety wykładane są na firmowych stojakach przed stołówką studencką. Fundatorem prasy jest gdyńska firma armatorska Teamwork Gdynia Sp.z o.o.


Witamy serdecznie Studentów Akademii Morskiej w Gdyni.

Strony