Adiunkt w grupie pracowników badawczych Zakładu Ochrony Środowiska Instytutu Morskiego w dyscyplinie naukowej nauki o ziemi i środowisku - konkurs zakończony 27 lipca 2020 roku

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko adiunkta w Zakładzie Ochrony Środowiska Instytutu Morskiego UMG - w konkursie otwartym wybrany został kandydat:

dr inż. Katarzyna Galler - Tatarowicz zamieszkała w Gdańsku.

Uzasadnienie:
dr inż. Katarzyna Galler - Tatarowicz spełniła wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz przeprowadzona z nią rozmowa kwalifikacyjna wykazała, iż posiada ona wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania obowiązków na przedmiotowym stanowisku pracy.

Podmiot udostępniający: 

UMG Instytut Morski

Wytworzył informację:

Katarzyna Andrzejak
30.07.2020