Adiunkt w Katedrze Automatyki Okrętowej na Wydziale Elektrycznym - konkurs zakończony 15.08.2022

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko adiunkta w Katedrze Automatyki Okrętowej na Wydziale Elektrycznym- -w konkursie otwartym wybrany został kandydat:

dr inż. Krzysztof Jasiński zamieszkały w Wejherowie.

Uzasadnienie:
dr inż. Krzysztof Jasiński spełnił wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz przeprowadzona z nim rozmowa kwalifikacyjna wykazała, iż posiada on wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania obowiązków na przedmiotowym stanowisku pracy.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

Dorota Bezpalska
04.10.2022