Adiunkt w Katedrze Automatyki Okrętowej na Wydziale Elektrycznym - konkurs zakończony 15.09.2022 (błędny zapis)

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko adiunkta w Katedrze Automatyki Okrętowej na Wydziale Elektrycznym- w konkursie otwartym wybrany został kandydat:

mgr inż. Natalia Popowniak zamieszkała w Sierakowicach.

Uzasadnienie:
dr inż. Natalia Powoniak spełniła wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz przeprowadzona z nią rozmowa kwalifikacyjna wykazała, iż posiada on wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania obowiązków na przedmiotowym stanowisku pracy.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

Dorota Bezpalska
04.10.2022