Adiunkt w Katedrze Telekomunikacji Morskiej na Wydziale Elektrycznym- konkurs zakończony 10.09.2021

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko adiunkta w Katedrze Telekomunikacji Morskiej na Wydziale Elektrycznym- -w konkursie otwartym wybrany został kandydat:

dr inż. Artur Zacniewski zamieszkały w Wejherowie.

Uzasadnienie:
dr inż. Artur Zacniewski spełnił wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz przeprowadzona z nim rozmowa kwalifikacyjna wykazała, iż posiada on wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania obowiązków na przedmiotowym stanowisku pracy.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

Dorota Bezpalska
22.09.2021