Adiunkt w Katedrze Telekomunikacji Morskiej na Wydziale Elektrycznym- konkurs zakończony 22.04.2022

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko adiunkta w Katedrze Telekomunikacji Morskiej na Wydziale Elektrycznym- -w konkursie otwartym wybrany został kandydat:

dr inż. Tomasz Ciszewski zamieszkały w Gdyni.

Uzasadnienie:
dr inż. Tomasz Ciszewski spełnił wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz przeprowadzona z nim rozmowa kwalifikacyjna wykazała, iż posiada on wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania obowiązków na przedmiotowym stanowisku pracy.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

Dorota Bezpalska
17.06.2022