Adiunkt w Katedrze Zarządzania i Ekonomii na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa - konkurs zakończony 30.08.2020

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko adiunkta w Katedrze Zarządzania i Ekonomii - w konkursie otwartym wybrana została kandydatka: dr Nadia Maczuga.

Uzasadnienie:

Dr Nadia Maczuga spełnia wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych. Dr Nadia Maczuga posiada szeroką wiedzę oraz bogate doświadczenie zawodowe. Jej kwalifikacje i predyspozycje gwarantują prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na przedmiotowym stanowisku pracy.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

A.Jażdżewska
01.09.2020