Adiunkt/Starszy Wykładowca w Katedrze Systemów Informacyjnych na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa - Konkurs Zakończony 15.09.2020

Informujemy, że nie wpłynęło żadne zgłoszenie spełniające wymogi konkursu.
W związku z powyższym konkurs został zamknięty bez rozstrzygnięcia.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

A.Jażdżewska
28.09.2020