"Dar Młodzieży" - nowy sprzęt

Podczas tegorocznej inauguracji roku akademickiego, dokonano oficjalnego uruchomienia nowego urządzenia, usprawniającego proces kształcenia studentów nawigacji, odbywających praktyki morskie na "Darze Młodzieży". Żaglowiec, od dnia swego powstania jest systematycznie modernizowany, pod kątem zapewnienia studentom dostępu do coraz doskonalszych urządzeń i systemów nawigacyjnych, stosowanych w światowej flocie. Zamontowany nowy sprzęt, sfinansowany został, w głównej mierze ze środków funduszu prewencyjnego PZU S.A. 

Nowe urządzenie - EMDD GPS Clock - jest rozproszonym systemem dystrybucji danych, służącym do wyświetlania czasu oraz parametrów z urządzeń nawigacyjnych, takich jak aktualna pozycja, prędkość i kierunek wiatru czy też kurs jednostki.

 Dane przekazywane są do 8 stanowisk szkolnych, na których prowadzone są praktyczne ćwiczenia nawigacyjne. Wszystkie, wyświetlane są na nowo zamontowanych lokalnych repetytorach  (wyświetlacze LCD). System jest wyposażony w rozdzielacz, umożliwiający zbieranie danych z wielu źródeł (nawigacyjnych urządzeń elektronicznych tzw. sygnału NMEA). Dzięki wyposażeniu każdego stanowiska szkolnego w nowe wielofunkcyjne wyświetlacze, każdy student dysponuje na swoim stanowisku kompletem informacji o  ruchu i pozycji jednostki, niezbędnych do prowadzenia  nawigacji i zarządzania trasą.  

Wyposażenie EMDD GPS Clock w oscylator kwarcowy, pozwala również na pracę urządzenia w sposób autonomiczny, w przypadku braku podłączenia sygnału GPS. W sytuacji awaryjnego zaniku zasilania, system automatycznie przechodzi w tryb pracy na wewnętrznym zasilaniu bateryjnym, które gwarantuje pracę całego systemu przez kolejne minimum trzydzieści minut. 

Równolegle, na głównym nawigacyjnym komputerze szkoleniowym, działającym w systemie ECDIS,  wymieniono oprogramowanie na najnowszą wersję NaviSailor 4000.

Premierowego uruchomienia nowego systemu, dokonała pani profesor Dorota Pyć, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, w towarzystwie rektora AMG pana profesora Piotra Jędrzejowicza oraz przedstawiciela PZU S.A.  pana Arkadiusza Szopieraja.

fot. Cezary Spigarski

fot. Cezary Spigarski

Prezentacja nowego sprzętu-od prawej prof. Dorota Pyć, podsekretarz stanu MIR, prof. dr hab. Piotr Jędrzejowicz, rektor AMG, kontradmirał dr inż. Czesław Dyrcz, rektor-komendant Akademii Mar.Woj., Arkadiusz Szopieraj PZU S.A., dr hab. inż. Adam Weintrit, dziekan Wydziału Nawigacyjnego AMG, kpt.ż.w. Rafał Szymański, komendant "Daru Młodzieży" (fot. Cezary Spigarski)

Prezentacja nowego sprzętu-od prawej prof. Dorota Pyć, podsekretarz stanu MIR, prof. dr hab. Piotr Jędrzejowicz, rektor AMG, kontradmirał dr inż. Czesław Dyrcz, rektor-komendant Akademii Mar.Woj., Arkadiusz Szopieraj PZU S.A., dr hab. inż. Adam Weintrit, dziekan Wydziału Nawigacyjnego AMG, kpt.ż.w. Rafał Szymański, komendant "Daru Młodzieży" (fot. Cezary Spigarski)

fot. Marcin Kotowicz

fot. Marcin Kotowicz

Podmiot udostępniający: 

UMG Dział Armatorski

Wytworzył informację:

A.Gosk
07.10.2014