OPERATORA NUMERU ALARMOWEGO 112.

Dyrektor Generalny Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku poszukuje kandydatów na stanowisko

OPERATORA NUMERU ALARMOWEGO 112.

Oferujemy:

 • - zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • - pełen wymiar etatu,
 • - stałe wynagrodzenie w kwocie ok. 3590 zł brutto plus dodatek stażowy,
 • - możliwość płatnych nadgodzin,
 • - specjalistyczne szkolenie dla operatorów numerów alarmowych, po którym uzyskuje się Krajowy Certyfikat ważny przez 3 lata,
 • - dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”,
 • - dofinansowanie do wypoczynku oraz dopłata do kolonii dzieci i młodzieży,
 • - dopłata do działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej.
 • - możliwość dofinansowania do legitymacji ze zniżką 50% na przejazdy PKP, SKM, PKM.

 

Oczekujemy:

 • - wykształcenia minimum średniego,
 • - znajomości co najmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym (potwierdzonej certyfikatem lub oświadczeniem kandydata o znajomości języka na danym poziomie),
 • - znajomości treści ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,
 • - znajomości treści rozporządzenia w sprawie organizacji i funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego,
 • - umiejętności działania pod wpływem stresu i presją czasu, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
 • - umiejętności precyzyjnego przekazywania komunikatów,
 • - umiejętności współpracy.

Wymagania dodatkowe:

 • - doświadczenie w pracy na stanowisku dyspozytora medycznego, dyspozytora Państwowej Straży Pożarnej,
 • - doświadczenie w pracy związanej z obsługą innych numerów alarmowych,
 • - doświadczenie w obsłudze zgłoszeń w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego, działań ratowniczo – gaśniczych lub medycznych działań ratunkowych,
 • - posiadanie ważnego certyfikatu operatora numeru alarmowego.

Zakres obowiązków i warunki pracy:

 • - przyjmowanie (także w języku obcym) i rejestrowanie w dedykowanym systemie informatycznym zgłoszeń przychodzących pod numer alarmowy 112 oraz inne numery alarmowe zgodnie z przyjętymi procedurami (w tym prowadzenie rozmów z osobami kierującymi zgłoszenie, w celu uzyskania informacji niezbędnych do podjęcia dalszych działań),
 • - przekazywanie zgłoszeń dyspozytorom właściwym do zorganizowania działań lub właściwym dla danego podmiotu ratowniczego, zgodnie z dokonaną klasyfikacją zdarzenia bądź zagrożenia,
 • - odbieranie potwierdzeń przyjęcia zgłoszenia przez właściwych dyspozytorów oraz przekazywanie osobom zgłaszającym informacji o przekazaniu zgłoszenia do odpowiedniego podmiotu ratowniczego,
 • - współpraca z dyspozytorami służb, straży, Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz dyżurnych centrum zarządzania kryzysowego w celu realizacji bieżących działań ratowniczych,
 • - praca w systemie zmianowym równoważnym po 12 godzin (godziny: 7-19, 19-7), elastyczny grafik.

Zainteresowało Cię nasze ogłoszenie?

Prześlij pocztą (tradycyjną) lub przynieś nam swoje dokumenty:

 • - CV i list motywacyjny,
 • - Oświadczenia (podpisane własnoręcznym podpisem):
 •  nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 •  korzystaniu z pełni praw publicznych,
 •  posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • - kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • - oświadczenie o znajomości języka obcego (ze wskazaniem, jaki to język) w stopniu komunikatywnym.

dodatkowo:

 • - kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego,
 • - kopia ważnego certyfikatu operatora numeru alarmowego- jeżeli taką posiadasz.

 

Miejsce składania/ wysyłki dokumentów:
Zespół obsługi klienta (wejście nr IV do budynku urzędu) Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk

Miejsce wykonywania pracy:
Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Gdańsku ul. Sosnowa 2, 80 – 251 Gdańsk

Na kopercie dopisz: „Nabór na operatora numeru alarmowego 112”
Przed złożeniem dokumentów, zapoznaj się z naszą klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych, dostępną pod adresem: https://uwgdansk.bip.gov.pl/zasady-rekrutacji/137433_klauzula-informacyj...

O przebiegu naboru kandydaci będą informowani za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie (zależnie od preferencji kandydata).

Dodatkowych informacji szukaj pod numerami tel.: (58) 30 77 141 lub (58) 30 77 584.
DYREKTOR GENERALNY
Andrzej Spiker

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

BKS
08.10.2019
Wprowadzenie:
M.Bagińska 08.10.2019
Ostatnia modyfikacja:
M.Bagińska 08.10.2019