Osiągnięcia sportowe żeglarzy

W Akademickich Mistrzostwach Pomorza w żeglarstwie, które odbyły się 12 maja 2019 r. w Rewie wzięły udział 2 załogi Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Pierwsza z załóg w składzie: Jędrzej Charłampowicz - pracownik UMG, Bartosz Sadowski - student WM II roku, Aleksandra Zięcina - studentka WPiT III roku, zajęła pierwsze miejsce w klasyfikacji indywidualnej na 13 załóg reprezentujących wszystkie trójmiejskie uczelnie.

Drugie miejsce zajęła reprezentacja Politechniki  Gdańskiej, natomiast nasza druga załoga w składzie: Kamil Śmigielski – student WPiT I roku, Filip Świętoch – student WPiT I roku i Mariusz Szymański – student WM MSU II roku, stanęła również na podium (trzecie miejsce), w związku z czym Uniwersytet Morski w Gdyni  zajął pierwsze miejsce w klasyfikacji drużynowej  Mistrzostw.

 


 

W dniach 03.06.-06.06.2019 r. odbyły się w Wilkasach Akademickie Mistrzostwa Polski w żeglarstwie. W regatach brało udział 69 załóg z 31 uczelni wyższych startujących na łodziach klasy  Omega Standard. Uniwersytet Morski w Gdyni reprezentowały 2 załogi startujące na wypożyczonych łodziach, co uniemożliwiło szansę na wcześniejsze zapoznanie się z jachtami. Pomimo tego załoga w składzie: Jędrzej Charłampowicz, Bartosz Sadowski i Maciej Liszka - student WM II roku, zajęła ex aequo miejsce 10 w klasyfikacji generalnej oraz 4 miejsce w kategorii uczelni społeczno-przyrodniczych.

Natomiast druga załoga w składzie: Kamil Śmigielski, Filip Świętoń i Aleksandra Chmielewska – studentka WN I roku, zajęła 29 miejsce w klasyfikacji generalnej oraz 8 miejsce w typie uczelni społeczno-przyrodniczych. Pomimo trudności związanych z brakiem znajomości wypożyczonych jachtów, dzięki dobrym występom reprezentacji Uniwersytetu Morskiego w Gdyni udało się zająć 3 miejsce w klasyfikacji drużynowej uczelni społeczno-przyrodniczych.

 

Podmiot udostępniający: 

UMG Dział Promocji i Marketingu​

Wytworzył informację:

D. Wiśniewska
25.06.2019
Wprowadzenie:
K.Okońska 25.06.2019
Ostatnia modyfikacja:
K.Okońska 27.06.2019