Dział Armatorski i Praktyk Morskich - zmiana wachty

Zakończyła się misja prorektora ds. morskich dr hab. inż. kpt. ż. w. Henryka Śniegockiego, prof. UMG. Po dwóch kadencjach pracy na rzecz flotylli statków szkoleniowych, studenckich praktyk morskich, wychowania morskiego młodych ludzi, przechodzi on do nowych obowiązków. 

W zmodyfikowanej strukturze, obejmujący stanowisko Rektora Uniwersytetu Morskiego prof. dr. hab. inż. kpt. ż. w. Adam Weintrit, powierzył profesorowi Śniegockiemu funkcję dyrektora Centrum Międzynarodowej Promocji Technologii i Edukcji Morskiej - nowej komórki w strukturze uczelni. Zadaniem Centrum miałaby być intensyfikacja współpracy z tradycyjnymi partnerami uczelni na kontynencie afrykańskim jak Angola, Nigeria, Algieria czy Senegal oraz konstruowanie nowych międzynarodowych projektów edukacyjnych i badawczych.

Podsumowując kadencje ustępującego prorektora ds. morskich, podkreślić należy konsekwentnie realizowany w kolejnych latach, program studenckich praktyk morskich na statkach szkoleniowych UMG. Zabieganie o utrzymywanie jednostek w stanie technicznym zapewniającym nie zakłóconą i bezpieczną realizację programowych praktyk morskich. Także optymalizację kosztów eksploatacji statków, w tym zabieganie o korzystne umowy z krajowymi i zagranicznymi partnerami, takimi jak Akademia Morska w Szczecinie, średnie szkoły morskie, Hogere Zeevartschool Antwerpen, Sail Training International oraz organizatorzy zlotów żaglowców. Unikatowym projektem było opracowanie i praktyczna realizacja programu szkolenia załóg algierskiego żaglowca „El Mellah” w laboratoriach uczelni, na pokładzie „Daru Młodzieży” i nowo zbudowanego żaglowca. Istotnym czynnikiem w eksploatacji statku badawczo-szkoleniowego „Horyzont II”, obok programowych praktyk studentów i uczniów średnich szkół morskich była współpraca z Instytutem Geofizyki PAN w zakresie programów badawczych oraz utrzymywania komunikacji z Polską Stacją Polarną na Spitsbergenie (z udziałem studenckich grup UMG).   

Na szczególne podkreślenie zasługuje inicjatywa, przygotowanie i realizacja historycznego przedsięwzięcia jakim był Rejs Niepodległości 2018/2019 -  podróż fregaty "Dar Młodzieży" dookoła świata. Poza efektem szkoleniowych i promocyjnym, realizacja tego przedsięwzięcia pozwoliła zmodernizować i doposażyć „Dar Młodzieży”. 

Dyrektorem Działu Armatorskiego i Praktyk Morskich, podległego w nowej strukturze bezpośrednio Rektorowi UMG, został dr inż. kpt. ż. w. Bogumił Łączyński, prof. UMG. W bieżącej kadencji poważnym wyzwaniem jest harmonijna realizacja programu praktyk morskich w sytuacji panującej pandemii, mocno obciążającej zarówno sposób eksploatacji statków szkoleniowych jak i problemy dotykające cały rynek żeglugowy. Nowym czynnikiem w praktyce Działu Armatorskiego będzie integracja, w ramach flotylli szkoleniowej, statku badawczego „Imor”, jednostki Instytutu Morskiego, który wszedł w strukturę Uniwersytetu Morskiego.   

Dr hab. inż. kpt. ż. w. Henryk Śniegocki, prof. UMG, dziękuje za dotychczasową współpracę wszystkim pracownikom Działu Armatorskiego i załogom statków szkoleniowych.

DAR MŁODZIEŻY, HORYZONT II i algierski żaglowiec EL MELLAH w 2017 roku podczas prób na wodach Zatoki Gdańskiej

DAR MŁODZIEŻY, HORYZONT II i algierski żaglowiec EL MELLAH w 2017 roku podczas prób na wodach Zatoki Gdańskiej

JM Rektor UMG prof. dr hab. inż. kpt. ż. w. Adam Weintrit z dr hab. inż. kpt. ż. w. Henrykiem Śniegockim

JM Rektor UMG prof. dr hab. inż. kpt. ż. w. Adam Weintrit z dr hab. inż. kpt. ż. w. Henrykiem Śniegockim

oraz dr hab. inż. kpt. w. Bogusławem Łączyńskim nowym dyrektorem Działu Armatorskiego i Praktyk Morskich

oraz dr hab. inż. kpt. w. Bogusławem Łączyńskim nowym dyrektorem Działu Armatorskiego i Praktyk Morskich

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

A.Gosk
05.09.2020