Inżynier elektronik EM-EMC

DES ART należy do czołówki polskich firm, które wykonują usługi z zakresu numerycznych analiz inżynierskich (CAE) i oferują swoje usługi badawczo-rozwojowe w różnych branżach przemysłu. Działamy od niemal 20 lat. Od roku należymy do grupy CADM-Automotive. Razem zatrudniamy blisko 200  specjalistów i ekspertów z dziedziny CAD/CAE. DES ART jest partnerem firmy Altair Engineering Inc, producenta oprogramowania do zawansowanych symulacji mechanicznych, termicznych oraz EM i EMC, wysokie i niskie częstotliwości. Do zespołu analizującego kompatybilność elektromagnetyczną na etapie projektu przed wytworzeniem płytki drukowanej poszukujemy inżyniera elektronika, którego przeszkolimy i który wyspecjalizuje się w korzystaniu z oprogramowania Altair PollEx, w celu realizacji projektów oraz wspierania i szkolenia innych użytkowników.
 

Wymagania:

 • wykształcenie techniczne: inżynier elektronik lub doktor inżynier elektronik, najlepiej po specjalności związanej z projektowaniem obwodów wysokiej częstotliwości
 • oczekiwane, ale nie jako warunek, znajomość i praktyka w symulacjach i optymalizacji płytek drukowanych pod kątem EMC, "signal integrity" oraz "power integrity", wymagania temperaturowe
 • silną stroną będzie znajomość programu Altair PollEx lub podobnej klasy programu, jak Siemens Mentor Hyperlynx
 • znajomość j. angielskiego w mowie i w piśmie
 • gotowość do krótkich wyjazdów służbowych w kraju i za granicą
 • samodzielność w działaniu, odpowiedzialność

Obowiązki:

 • udział w projektach z obszaru symulacji i analiz płytek drukowanych
 • rozumienie potrzeb Klienta i poszukiwanie najlepszych rozwiązań technicznych i organizacyjnych
 • optymalizacja płytek drukowanych, wykonywanie obliczeń oraz analiza wyników i raportowanie
 • doradztwo, wspieranie Klientów i szkolenia w zakresie użytkowania oprogramowania PollEx
 • ciągły rozwój i podnoszenie własnych kwalifikacji

Oferujemy:

 • pracę w doświadczonym zespole inżynierów, w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności oraz pakiet socjalny (pakiet medyczny, karta multisport itp.)
 • pracę w międzynarodowym środowisku z wykorzystaniem wysokiej klasy narzędzi
 • możliwość rozwoju zawodowego w kierunku symulacji EM i EMC dla różnych gałęzi przemysłu, szczególnie przemysł samochodowy, AGD, elektronika użytkowa
 • miejsce pracy na terenie Polski, lokalizacja do ustalenia
 • szkolenia w kraju i za granicą

Zapraszamy kandydatki i kandydatów z wszelkim doświadczeniem w projektowaniu i analizach elektroniki lub pracujących obecnie w podobnym charakterze. Również mile widziani absolwenci.

 

Aplikacje (cv ze zdjęciem) proszę przesyłać do 29.02.2020 na adres:

e-mail:                   rekrutacjaatcadm-a.com     

W tytule wiadomości prosimy wpisać: "Inżynier elektronik EM-EMC"

 

 

Klauzule:

 

CV musi obejmować dane, o których mowa w art. 22ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666), tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Kandydat może dobrowolnie podać dane dodatkowe, inne niż przewidziane Kodeksem Pracy. W takim przypadku, kandydat zobowiązany jest dołączyć następujące oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie dodatkowym niż przewidziane Kodeksem Pracy w celu rekrutacyjnym prowadzonym przez DES ART sp. z o.o., ul. Czechosłowacka 3, 81-969 Gdynia”.

Kandydat może wyrazić również dodatkową zgodę na dalsze przetwarzanie danych przez DES ART sp. z o.o. dla przyszłych procesów rekrutacyjnych. W takim przypadku niezbędne jest zawarcie dodatkowej klauzuli w dokumentach aplikacyjnych o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez DES ART sp. z o.o., ul. Czechosłowacka 3, 81-969 Gdynia dla celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych”.


Firma zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. 

Administratorem danych osobowych jest DES ART sp. z o.o., ul. Czechosłowacka 3, 81-969 Gdynia. Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego prowadzącego do zatrudnienia pracownika na ogłaszane stanowisko pracy. Podstawą prawną przetwarzania danych, których podanie jest obligatoryjne jest ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666), zaś dla danych dodatkowych wykraczających poza Kodeks Pracy, dobrowolna i niewymuszona zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Dane osoby, która została wybrana na stanowisko będą przetwarzane przez okres istnienia stosunku pracy oraz zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu Pracy. Dane osoby, która nie została wybrana na stanowisko, zostaną skasowane po upływie miesiąca od dnia ukończenia procedury naboru, z tym wyjątkiem, że w przypadku osoby, która wyraziła dobrowolną zgodę na dalsze przetwarzanie danych dla celów przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych przez DES ART sp. z o.o., dane będą przechowywane przez cały czas do momentu odwołania takiej zgody przez osobę, której dane dotyczą. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. W przypadku danych, których przetwarzanie odbywa się na bazie udzielonej zgody, osoba, której dane dotyczą ma prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych. Podanie danych przewidzianych w Kodeksie Pracy jest wymogiem ustawowym i kandydat jest zobowiązany do ich podania. Niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie danych dodatkowych wykraczających poza Kodeks Pracy jest dobrowolne i ich niepodanie nie ma wpływu na uwzględnienie kandydatury osoby, której dane dotyczą w prowadzonym procesie rekrutacji.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

BKS
17.02.2020
Wprowadzenie:
M.Bagińska 17.02.2020
Ostatnia modyfikacja:
M.Bagińska 17.02.2020