Delegacja UMG na konferencji IAMU 21 w Egipcie

W dniach 26-29 października 2021 r. odbyła się 21. edycja konferencji Międzynarodowego Stowarzyszenia Uniwersytetów Morskich (IAMU - International Association of Maritime Universities). Tegoroczna konferencja, zatytułowana: „Innovation and Sustainability of Maritime Industry in the Scope of Blue Economy and Green Concept”, została zorganizowana przy współudziale Arab Academy for Science, Technology, and Maritime Transport (AASTMT) w Aleksandrii, w Egipcie.

Jednej z sesji współprzewodniczyli JM Rektor UMG prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit (online) oraz dr hab. Adam Przybyłowski, prof. UMG. Swoje wystąpienie podczas konferencji mieli również dr inż. Piotr Kopacz z Katedry Nawigacji oraz studenci II roku z kierunku Transport Morski na Wydziale Nawigacyjnym - Patrycja Boratyńska i Kacper Malinowski, którzy przedstawili referaty związane z tematyką konferencji oraz z sukcesami reprezentowali naszą Uczelnię w zawodach sportowych.

W dniach poprzedzających konferencję, tj. 24-25 października, dr hab. Adam Przybyłowski, prof. UMG - pełnomocnik Rektora UMG ds. IAMU uczestniczył w  posiedzeniu zarządu Stowarzyszenia, w tym sekcji AAC – Academic Affairs Committee, której  przewodniczy nasza Uczelnia. W ramach spotkania Zarządu dokonano między innymi selekcji projektów badawczych, które zostaną sfinansowane przez fundację Nippon Foundation z siedzibą w Tokio.

Udział delegacji UMG w tych  wydarzeniach był doskonałą okazją do pielęgnowania dotychczasowych i nawiązania nowych, międzynarodowych kontaktów. W ramach spotkań i dyskusji omówiono m.in. potencjalne inicjatywy i projekty możliwe do realizacji w ramach współpracy międzyuczelnianej w przyszłości. Następne Zgromadzenie Ogólne IAMU odbędzie się w październiku 2022 roku w Batumi, w Gruzji.

Relacja z wydarzenia:

https://aga21.aast.edu/en/video/HfQFOUzTKZA

https://aga21.aast.edu/en/video/HTM3mgiJnN8

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

A. Przybyłowski
29.10.2021