Oświadczenia upoważniające Uniwersytet Morski w Gdyni do wykazania osiągnięć

Szanowni Państwo,

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej, UMG może wykazać w procesie ewalluacji osiągnięcia doktorantów Szkoły Doktorskiej. W zwiazku z tym prosimy, by każdy z Państwa do 30.09.2021 r. złożył odpwiednie oświadczenie (Załącznik nr 1 https://umg.edu.pl/zarzadzenie-nr-3621) dotyczące publikacji z okesu 01.07.2017 - 30.09.2021. 

 

 

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół ds. Nauki

Wytworzył informację:

B.Hryciuk
09.07.2021