UMG gospodarzem Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Podczas trwających na Uniwersytecie Morskim w Gdyni trzydniowych obrad KRASP rektorzy polskich uczelni akademickich wybrali nowych członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wypracowali stanowisko w sprawie sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, wręczono również certyfikaty doskonałości PKA.

Uniwersytet Morski w Gdyni w dniach 21-23 października 2021 był gospodarzem Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich KRASP.

Pierwszy dzień 21 października (czwartek) poświęcono na spotkanie członków Prezydium KRASP, którzy w Sali Senatu UMG dyskutowali nad odbywającymi się następnego dnia wyborami członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, omawiali sytuację na granicy polsko-białoruskiej oraz plany ubiegania się przez KRASP o członkostwo w Polskim Komitecie Olimpijskim.

Efektem rozmów było m.in. wypracowanie stanowiska Prezydium KRASP w sprawie sytuacji na granicy polsko-białoruskiej oraz propozycja Uchwały w sprawie członkostwa zwyczajnego KRASP w Polskim Komitecie Olimpijskim.

Wieczór zakończyła Gala Dinner w Hotelu Mercure w Gdyni, którego gospodarzem był JM Rektor UMG prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit.

Drugiego dnia 22 października (piątek) podczas Zgromadzenia Plenarnego zostali wybrani członkowie Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego - organu przedstawicielskiego nauki i szkolnictwa wyższego, który między innymi wyraża opinie, ocenia akty prawne przygotowane przez ministerstwo edukacji i nauki.

87 rektorów z całej Polski dokonało wyboru 12 członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kadencja nowej Rady rozpocznie się 1 stycznia 2022 roku, w składzie:

 • prof. dr hab.  Tomasz Bączek (Gdański Uniwersytet Medyczny)
 • prof. dr hab. Krzysztof  Diks (Uniwersytet Warszawski)
 • prof. dr hab. Stanisław  Kistryn (Uniwersytet Jagielloński)
 • prof. dr hab. Agnieszka  Merkisz-Guranowska (Politechnika Poznańska)
 • prof. dr hab. Tomasz Miczka (Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach)
 • dr hab. Marcin Pałys, prof. ucz. (Uniwersytet Warszawski)
 • prof. dr hab. Alicja Przyłuska-Fiszer (Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie)
 • prof. dr hab. inż. Jan  Szmidt (Politechnika Warszawska)
 • prof. dr hab. Stefan  Szyndel Marek (SGGW / Warsaw University of Life Sciences)
 • prof. dr hab. Władysław Jan Wiktor (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 • prof. dr hab. Jacek  Witkoś (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • ks. prof. dr hab. Wojciech  Zyzak (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

Ponadto, rektorzy, którzy po raz pierwszy uczestniczyli w obradach, otrzymali odznaki KRASP.

Po obradach przedstawiciele KRASP spotkali się z dziennikarzami na briefingu poświęconym prognozom i decyzjom budżetowym MEiN na rok akademicki 2021/2022, ewaluacji jakości działalności naukowej, jak również kwestiom powrotu do kształcenia w siedzibach uczelni w kontekście pandemii Covid-19.

W spotkaniu z dziennikarzami uczestniczyli: prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk - przewodniczący KRASP, rektor Politechniki Śląskiej; prof. dr hab. Michał Jerzy Zasada - wiceprzewodniczący KRASP, rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;  prof. dr hab. Wiesław Banyś - rzecznik KRASP, rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w latach 2008-2016, Przewodniczący KRASP w latach 2012-2016; prof. dr hab. inż. Jerzy Lis, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, gospodarza posiedzenia KRASP.

Popołudnie tego dnia rektorzy spędzili na Darze Młodzieży, który z powodu złych warunków pogodowych nie mógł wypłynąć na wody Zatoki Gdańskiej. W zamian odbyło się przyjęcie, a goście mieli okazję zrobić sobie pamiątkowe wspólne zdjęcie oraz pośpiewać szanty.

W trzecim dniu konferencji 23 października (sobota) obrady KRASP odbyły się w Auditorium Maximum na Wydziale Nawigacyjnym UMG. Swoje wystąpienia zaprezentowali przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.

Podczas obrad wręczono również Certyfikaty Doskonałości Kształcenia PKA.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

A. Czarnecka
28.10.2021