16th Summer Safety and Reliability Seminar

W dniach 4-8 września 2022 roku, po raz szestnasty, odbyła się międzynarodowa konferencja Summer Safety and Reliability Seminar – SSARS 2022, której organizatorami był Uniwersytet Morski w Gdyni oraz Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa i Niezawodności – PTBN. Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej Hotelu „Pod Tężniami” w Ciechocinku.

Po raz kolejny konferencja SSARS została przeprowadzona w systemie hybrydowym, umożliwiającym prelegentom i uczestnikom z Chin, Francji, Hiszpanii, USA oraz Polski wzięcie udziału w poszczególnych sesjach osobiście lub zdalnie, poprzez platformę MS Teams.

Konferencja SSARS 2022 była okazją do wymiany wiedzy i zaprezentowania nowych wyników metodologicznych oraz ich zastosowania, ukierunkowanych głównie na sprostanie nowym wyzwaniom w dziedzinie bezpieczeństwa i niezawodności systemów złożonych oraz infrastruktur krytycznych. Program konferencji SSARS 2022 obejmował 7 wykładów plenarnych oraz 11 wystąpień w sesjach tematycznych.

Dodatkowo konferencja była rozszerzona o 3-dniowe warsztaty, podczas których zorganizowano dla uczestników 8 kursów tematycznych z zakresu modelowania bezpieczeństwa i niezawodności procesu operacyjnego infrastruktury krytycznej.

Pierwszego dnia konferencji SSARS prezes PTBN pogratulował Magdalenie Bogaleckiej uzyskania w styczniu 2022 roku stopnia doktora habilitowanego, wręczając jej symboliczną koronę. Natomiast wieczorem tego samego dnia odbył się Walny Zjazd członków PTBN, podczas którego wybrano nowe Władze Towarzystwa na kadencję 2022-2025 (więcej na ten temat: ptbn.pl).

Podobnie jak w latach ubiegłych, prace przedstawione podczas Summer Safety and Reliability Seminars zostały zebrane w monografii zatytułowanej “Safety and Reliability of Systems and Processes, Summer Safety and Reliability Seminar 2022”, pod redakcją Krzysztofa Kołowrockiego, Magdaleny Bogaleckiej, Ewy Dąbrowskiej i Beaty Magryta-Mut. Monografia, wydana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, zawiera 15 rozdziałów oraz 2 krótkie komunikaty, przedstawiające obecny stan wiedzy w następujących obszarach tematycznych:

  • zarządzanie bezpieczeństwem;
  • modelowanie, identyfikację i predykcję niezawodności i bezpieczeństwa złożonych systemów i procesów;
  • ocena ryzyka, redukcja i łagodzenie skutków wypadków w przemyśle i infrastrukturze krytycznej transportu;
  • cyberbezpieczeństwo;
  • systemy ostrzegawcze;
  • bezpieczeństwo żywności;
  • szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i odporności.

Ponadto w tegorocznej monografii został zainicjowanych nowy rozdział pt. „People of Polish Safety and Reliability Association and Summer Safety and Reliability Seminars” zawierający biogramy osób, którzy wnieśli znaczący wkład w rozwój Polskiego Towarzystwa i Niezawodności oraz seminariów SSARS. W tym tomie monografii zamieszczono życiorysy naukowe 4 osób.

Monografia (ISBN 978-83-7421-421-6, e-ISBN 978-83-7421-422-3) udostępniona jest także na licencji CC-BY 4.0 z otwartym dostępem do publikacji (open access) pod adresem https://ssars.umg.edu.pl/srsp_monograph.html.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

M. Bogalecka
08.09.2022