22. Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowego Stowarzyszenia Uniwersytetów Morskich IAMU (International Association of Maritime Universities) w Gruzji

22. Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowego Stowarzyszenia Uniwersytetów Morskich IAMU w Gruzji

W dniach 17-21.10 br. w Batumi (Gruzja) odbyła się 22. edycja Zgromadzenia Ogólnego Międzynarodowego Stowarzyszenia Uniwersytetów Morskich IAMU (International Association of Maritime Universities), zorganizowana przez Sekretariat IAMU przy współudziale Batumi State Maritime Academy.

17-18 października JM Rektor UMG, prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit – jako przewodniczący Komitet ds. Akademickich (Academic Affairs Committee) - uczestniczył w posiedzeniu Zarządu stowarzyszenia (International Executive Board). W posiedzeniu uczestniczył także dr hab. A. Przybyłowski, prof. UMG (IAMU Contact Person) – przewodniczący Grupy Roboczej ds. Projektów Badawczych IAMU. W ramach spotkania Zarządu dokonano między innymi nowelizacji zapisów dotyczących celów i zadań do zrealizowania przez członków IAMU w obliczu aktualnych wyzwań, w tym trwającej wojny w Ukrainie. W trakcie spotkania, JM Rektor prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit przedstawił najważniejsze działania i ustalenia dotyczące stanu realizacji aktualnych projektów prowadzonych przez poszczególne konsorcja i zespoły badawcze w ramach Stowarzyszenia, a także zostały wyselekcjonowane projekty badawcze, które zostaną sfinansowane przez fundację Nippon Foundation. Dokonano również wyboru gospodarza IAMU AGA 2024. Będzie nim Massachusetts Maritime Academy.

19 października Rektor uczestniczył w Annual General Assembly IAMU AGA 2022, podczas którego dokonano zatwierdzenia składu International Executive Board na następną kadencję. W gronie tym ponownie znalazła się nasza uczelnia, tym razem z puli At Large Representatives. W dniu tym odbyło się także tradycyjne zebranie rektorów uczelni morskich tzw. President’s Forum.

W kolejnych dwóch dniach delegaci uczestniczyli w konferencji zatytułowanej: „Best Practice: MET and Research for Sustainable Development”. Jednej z sesji – dotyczącej realizacji projektów badawczych finansowanych ze środków IAMU - przewodniczył dr hab. Adam Przybyłowski, prof. UMG. W czasie obrad mgr inż. Kamil Formela z Katedry Nawigacji oraz w trybie on-line studenci III-go roku TM Wydziału Nawigacyjnego: Patrycja Boratyńska i Wojciech Kołodziejak przedstawili swoje referaty związane z tematyką konferencji.

Udział delegacji UMG w tych wydarzeniach był okazją do rozwoju i nawiązania nowych, międzynarodowych kontaktów. W ramach licznych spotkań i dyskusji JM Rektor UMG, prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit omówił z przybyłymi przedstawicielami innych uczelni potencjalne inicjatywy i projekty możliwe do realizacji w przyszłości. Następne Zgromadzenie Ogólne IAMU odbędzie się w październiku 2023 roku w Satakunta, w Finlandii.

dr hab. A. Przybyłowski, prof. UMG

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

A. Przybyłowski
28.10.2022