IAMU

Międzynarodowe Stowarzyszenie Uniwersytetów Morskich z siedzibą w Tokio (International Association of Maritime Universities IAMU) jest globalną siecią wiodących uczelni morskich, oferujących kształcenie i szkolenia marynarzy dla światowej żeglugi morskiej.

Stowarzyszenie IAMU zostało założone w 1999 roku przez 7 uczelni morskich z 5 kontynentów, połączonych wspólną ideą uznania znaczenia kształcenia i szkolenia morskiego w szybko postępującej globalizacji żeglugi międzynarodowej w XXI wieku. Podczas zwołanego w 2000 roku pierwszego posiedzenia Annual General Assembly of IAMU (AGA IAMU), do nowopowstałej organizacji wstąpiło 21 uczelni morskich, w tym Uniwersytet Morski w Gdyni.

Obecnie stowarzyszenie posiada 72 członków z 38 krajów, w tym z Europy i Afryki (41), Azji, Pacyfiku i Oceanii (18), Ameryki (11) a także dwóch członków specjalnych (World Maritime University w Malmö oraz Nippon Foundation), spełniających wymogi kształcenia na I, II i III stopniu wyższej edukacji morskiej.

Głównym sponsorem IAMU jest japońska organizacja non-profit Nippon Foundation, wspierająca działania statutowe stowarzyszenia między innymi poprzez udzielanie grantów badawczych, a jej szef dr Yohei Sasakawa (Chairrman of The Nippon Foundation) pełni funkcję honorowego przewodniczącego Stowarzyszenia.

Od 2007 roku IAMU posiada status międzynarodowej organizacji pozarządowej NGO reprezentującej akademicką społeczność morską, upoważnionej do uczestniczenia w obradach Międzynarodowej Organizacji Morskiej IMO z siedzibą w Londynie, agendy ONZ.

W kadencji 2023-2025 funkcję przewodniczącego całego International Association of Maritime Universities (IAMU) i jednocześnie szefa Komitetu ds. Polityki i Planowania (Policy and Planning Committee) pełni JM Rektor UMG, prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit.

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni