UMG w IAMU

 

2000

Uniwersytet Morski w Gdyni do Międzynarodowego Stowarzyszenie Uczelni Morskich IAMU dołączył w roku 2000, podczas zwołanego pierwszego posiedzenia Dorocznego Walnego Zgromadzenia IAMU - Annual General Assembly of IAMU (AGA IAMU). Wraz z naszą Uczelnią do IAMU wstąpiło wówczas 20 innych uczelni morskich.

2011

W 2011 roku w Uniwersytecie Morskim w Gdyni odbyło się 12-te zgromadzenie ogólne IAMU (12 AGA IAMU). Uczestniczyło w nim 150 profesorów reprezentujących 48 uczelni członkowskich oraz ponad 30 studentów, a wydarzeniu towarzyszył unikalny zlot statków szkolnych.

2014-2018

W kadencjach 2014-2016 i 2016-2018 Uniwersytet Morski w Gdyni przewodniczył grupie uczelni członkowskich z rejonu Europy i Afryki oraz należał do Komitetu ds. Akademickich (AAC), nadzorującego projekty badawcze i działalność wydawniczą Stowarzyszenia, a także był członkiem Międzynarodowej Rady Wykonawczej IAMU (IEB).

2020-2023

W kadencji 2020-2023 (wydłużonej o rok z powodu pandemii Covid-19) JM Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit był członkiem Międzynarodowej Rady Wykonawczej International Executive Board (IEB) IAMU, reprezentując grupę 41 uczelni członkowskich z rejonu Europy i Afryki i jednocześnie  przewodniczył jednemu z czterech komitetów stałych IAMU, odpowiadając za prace Komitetu ds. AkademickichAcademic Affairs Committee (AAC).

2023-2025

Doceniając aktywność UMG w ciągu ostatnich lat, Członkowie Międzynarodowej Rady Wykonawczej zdecydowali, że nasza Uczelnia będzie w kadencji na lata 2023-2025 zasiadać w International Executive Board jako stały reprezentant szerokiego grona wszystkich uczelni morskich zrzeszonych w IAMU. Decyzja ta oznacza, że UMG pełniący do marca 2023 roku funkcję przedstawiciela regionalnego tzw. Regionu Europa/Afryka, od kwietnia 2023 roku znajduje się w grupie tzw. At Large Representatives, tj. 3 uczelni, które zostały nominowane z uwagi na ich zaangażowanie w działalność w poszczególnych komitetach, grupach roboczych, konferencjach czy webinarach oraz udział w projektach badawczych.

Na nadzwyczajnym posiedzeniu Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Uniwersytetów Morskich IAMU (IEB - International Executive Board), które odbyło się w Tokio w dniach 13 i 14 lutego 2023 roku, jego członkowie wybrali przewodniczącego oraz stałych członków komisji na lata 2023-2025.

JM Rektor UMG, prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit został wybrany Przewodniczącym całego International Association of Maritime Universities (IAMU) i jednocześnie szefem Komitetu ds. Polityki i Planowania (Policy and Planning Committee). 

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni