Zespół ds. IAMU UMG

W Uniwersytecie Morskim w Gdyni, zarządzeniem JM Rektora RRP/0132/09/2023, w dniu 21 lutego 2023 roku powołany został Zespół do spraw współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Uniwersytetów Morskich - International Association of Maritime Iniversities (IAMU) w składzie:

  • prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit - Przewodniczący Zespołu
  • prof. dr hab. inż. Tomasz Tarasiuk - Zastępca Przewodniczącego
  • dr hab. Adam Przybyłowski, prof. UMG - IAMU Contact Person
  • dr inż. kpt. ż.w. Piotr Kopacz
  • mgr Beata von Schada Borzyszkowska
  • mgr Agnieszka Bednarczyk
  • mgr Adrianna Lewandowska
  • Dean Edmunds

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni