Dyrektor CMEW UMG członkiem Zarządu EFMD

Kadencja Andrzeja Popadiuka – Dyrektora CMEW UMG - jako członka Board of Trustees of European Foundation for Management Development - została przedłużona na kolejne 2 lata. EFMD jest największą w Europie i drugą na świecie organizacją szkół biznesu, z prawie 1000 członków instytucjonalnych i 30000 ekspertów w 100 krajach. EFMD jest uznawana za jedną z najbardziej wpływowych organizacji uczelni ekonomicznych, kształtującą rozwój edukacji menedżerskiej i zarządzania w Europie i na świecie. W ramach EFMD Andrzej Popadiuk promuje umiędzynarodowienie polskich uczelni oraz współpracę między ośrodkami polskimi i międzynarodowymi w celu zapewnienia wysokiej jakości programów rozwojowych dla branży morskiej energetyki wiatrowej.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

CMEW UMG
04.02.2022