European STAMP Workshop and Conference

European STAMP Workshop and Conference

W dniach 29-30 września 2022 na Wydziale Nawigacyjnym odbyła się 10. edycja konferencji naukowej European STAMP Workshop and Conference, organizowana przez Uniwersytet Morski w Gdyni wspólnie z Politechniką Gdańską.

Konferencja była poświęcona nowatorskiemu podejściu do analizy bezpieczeństwa złożonych systemów socjotechnicznych: System-Theoretic Accident Model and Processes (STAMP). Zgromadziła ona teoretyków i praktyków z uczelni i firm z Finlandii, Grecji, Kanady, Korei Południowej, Japonii, Niderlandów, Niemiec, Norwegii, Szwajcarii, USA, Wielkiej Brytanii i Polski. Wygłoszone referaty związane były z modelowaniem i oceną bezpieczeństwa m.in. statków autonomicznych, helikopterów, reaktorów jądrowych oraz terapii antynowotworowej. Uczestnicy, poza zaprezentowaniem wyników swoich badań i propozycji udoskonalenia metod badawczych, mieli także okazję uczestniczyć w warsztatach i szkoleniach prowadzonych przez czołowych specjalistów z Massachusetts Institute of Technology i Zurich University of Applied Sciences.

Wydarzenie było współfinansowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu "Doskonała nauka - Wsparcie konferencji naukowych".

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

K.Wróbel
30.09.2022