"Managing Cultural Diversity in Europe" XII polsko-niemieckie seminarium studenckie

We wtorek 10 maja 2022 roku rozpoczęło się  XVII Polsko-Niemieckie Seminarium Studenckie „MANAGING CULTURAL DIVERSITY IN EUROPE” organizowane przez Uniwersytet Morski w Gdyni oraz Hochschule Bremerhaven pod patronatem Rektorów obu Uczelni.

Seminarium otworzył i przywitał uczestników JM Rektor UMG prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit.

Seminarium trwa łącznie 2 tygodnie: w pierwszym tygodniu (10-17.05.2022 r.) gościmy studentów z Hochschule Bremerhaven w Uniwersytecie Morskim w Gdyni, a następnie studenci UMG udają się do Hochschule Bremerhaven (28.05. – 05.06.2022 r.), gdzie kontynuują zajęcia wspólnie ze  studentami niemieckimi.

Program seminarium obejmuje wykłady w języku angielskim realizowane przez wykładowców obu uczelni, spotkania z władzami uczelni i przedstawicielami organizacji studenckich, a także wizyty w polskich i niemieckich przedsiębiorstwach. Poza celami naukowo-dydaktycznymi, seminarium ma za zadanie przybliżyć studentom polskim i niemieckim warunki funkcjonowania obu uczelni i zachęcić do podjęcia studiów w uczelniach partnerskich w ramach programu Erasmus+, jak również umożliwić im poznanie historii i kultury obu regionów – Pomorza i landu Bremy.

W seminarium bierze udział dwóch profesorów z Hochschule Bremerhaven: prof. Gerhard M. Feldmeier i prof. Hans Rummel, którzy przybyli do naszej Uczelni wraz z dziesięcioma studentami oraz dziesięciu studentów UMG.

Wydarzenia programu Seminarium podczas pobytu gości w Polsce realizowane są przy wsparciu finansowym  Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A

Koordynatorami seminarium z ramienia UMG są dr hab. Marzenna Popek, prof. UMG oraz dr Romuald Zabrocki.

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

M. Popek
11.05.2022