Nagroda Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców 2022

Rozpoczęła się VII edycja corocznego Konkursu o Nagrodę Oddziału POLSKIEJ AKADEMII NAUK w Gdańsku dla młodych naukowców, tj. na najlepszą publikację naukową z 2021 r., której wiodącym autorem jest pracownik lub doktorant instytucji naukowej zlokalizowanej na terenie województwa: zachodniopomorskiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. 
Nagroda przyznawana jest równorzędnie w pięciu zakresach nauki, tj. pięciu Laureatom, za ich oryginalne prace twórcze lub monografie.
Nagrodę funduje Prezes POLSKIEJ AKADEMII NAUK na wniosek Prezydium Oddziału PAN w Gdańsku. W bieżącym roku wysokość każdej nagrody wyniesie 4.000 zł.
Wnioski przyjmowane są od 15 stycznia do 31 marca br.
Pozostałe informacje nt. Konkursu można znaleźć na stronie internetowej Oddziału 

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół ds. Nauki

Wytworzył informację:

B.Hryciuk
17.01.2022