XI Międzynarodowa Konferencja z cyklu „Rola towaroznawstwa w zarządzaniu jakością w warunkach gospodarki opartej na wiedzy”

XI Międzynarodowa Konferencja z cyklu „Rola towaroznawstwa w zarządzaniu jakością w warunkach gospodarki opartej na wiedzy”

W dniu 7 września 2022 roku w Auli im. T. Meissnera Uniwersytetu Morskiego w Gdyni rozpoczęła się XI Międzynarodowa Konferencja z cyklu „Rola towaroznawstwa w zarządzaniu jakością w warunkach gospodarki opartej na wiedzy”. Organizatorem wydarzenia jest Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości. Konferencję honorowym patronatem objął JM Rektor UMG prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit.

Tematem przewodnim jedenastej już Międzynarodowej Konferencji „Rola towaroznawstwa w zarządzaniu jakością” jest zarządzanie jakością towarów i usług w aspekcie zrównoważonego rozwoju. Swój udział w wydarzeniu potwierdziło ponad 100 gości – przedstawicieli najważniejszych ośrodków towaroznawczych w kraju.

Uczestników konferencji powitała Dziekan Wydziału Zarządzania i Nauk o Jakości dr hab. inż. Aleksandra Wilczyńska, prof. UMG, a uroczystego otwarcia konferencji dokonał JM Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit.

Konferencja będzie trwała trzy dni, a jej program obejmuje następujące obszary tematyczne:

  • rola innowacyjności w kształtowaniu jakości wyrobów i usług,
  • towaroznawcze aspekty zarządzania produktem i marką,
  • znaczenie społecznej odpowiedzialności biznesu w innowacyjnym przedsiębiorstwie,
  • bezpieczeństwo i kształtowanie jakości żywności,
  • ekologiczne i środowiskowe aspekty towaroznawstwa jako nauki o jakości,
  • znormalizowane i zintegrowane systemy zarządzania w praktyce,
  • społeczne i ekonomiczne aspekty zarządzania w organizacjach.

Wśród obecnych gości są przedstawiciele takich ośrodków akademickich jak m.in. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu, Gdański Uniwersytet Medyczny, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie.

Organizatorzy konferencji liczą, że wydarzenie będzie okazją do nieskrępowanej wymiany doświadczeń naukowych i tym samym stworzy uczestnikom szerokie możliwości rozwoju naukowego, poprzez liczne kontakty z przedstawicielami innych ośrodków badawczych oraz wzajemną inspirację.

W programie konferencji przewidziano sesje plenarne, referatowe, posterowe, sesję młodych naukowców oraz debatę nt. przyszłości towaroznawców w Naukach o Zarządzaniu i Jakości.

Konferencja została objęta patronatem honorowym przez: JM Rektora Uniwersytetu Morskiego w Gdyni prof. dr. hab. inż. kpt. ż.w. Adama Weintrita, Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka, Wojewodę Pomorskiego Dariusza Drelicha oraz Prezydenta Miasta Gdyni dr. Wojciecha Szczurka.
Patronat naukowy nad wydarzeniem sprawują Polskie Towarzystwo Towaroznawcze oraz Polskie Towarzystwo Technologów Żywności.
Konferencja dofinansowana ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach projektu pt. Doskonała Nauka. Sponsorami wydarzenia są firmy: Labindex, Graal, SeraBIO oraz Gdyńska Szkoła Filmowa.
Patronat medialny nad konferencję sprawują Food Fakty.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

B. von Schada Borzyszkowska
07.09.2022