JM Rektor UMG przewodniczącym Międzynarodowego Stowarzyszenia Uniwersytetów Morskich (IAMU)

JM Rektor UMG przewodniczącym IAMU

Na nadzwyczajnym posiedzeniu Międzynarodowej Rady Wykonawczej (IEB - International Executive Board) Stowarzyszenia, które w dniach 13 i 14 lutego 2023 roku odbyło się w Tokio, jego członkowie wybrali przewodniczącego Stowarzyszenia IAMU oraz członków stałych komitetów IAMU wraz z ich przewodniczącymi na lata 2023-2025.

Przewodniczącym całego IAMU i jednocześnie szefem Komitetu ds. Polityki i Planowania (Policy and Planning Committee) wybrany został JM Rektor UMG, prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit. Powołanie JM Rektora Uniwersytetu Morskiego w Gdyni na tak prestiżowe stanowisko jest dużym wyróżnieniem i jednocześnie ukoronowaniem aktywności UMG od początku istnienia stowarzyszenia utworzonego w roku 2000.

„Spotkał nas wyjątkowy zaszczyt, bo na najbliższe dwa lata kierownictwo tej organizacji powierzone zostało Rektorowi Uniwersytetu Morskiego w Gdyni” – podkreśla prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, Rektor UMG.  „Wierzę, że wykorzystamy ten czas właściwie. Decyzja podjęta podczas posiedzenia Zarządu stowarzyszenia w Tokio, to efekt naszych starań i ponad 20-letniej aktywności w tej organizacji. Warto w tym miejscu wspomnieć o nieocenionym wkładzie dr. inż. kpt. ż.w. Bogumiła Łączyńskiego, prof. UMG – obecnego Dyrektora Działu Armatorskiego i Praktyk Morskich UMG – pełniącego funkcję IAMU Contact Person w latach 2000-2020. To dzięki Jego osobistemu zaangażowaniu – przy aktywnym udziale poprzednich rektorów: prof. Piotra Przybyłowskiego, prof. Józefa Lisowskiego, prof. Romualda Cwilewicza, prof. Piotra Jędrzejowicza i prof. Janusza Zarębskiego - silna pozycja naszej Uczelni w ramach IAMU była konsekwentnie budowana i ugruntowywana. Od dwóch lat o dobrą renomę UMG w charakterze IAMU Contact Person dba dr hab. Adam Przybyłowski, prof. UMG. Wierzę, że najbliższe dwa lata upłyną nam na bardzo aktywnej roli lidera światowego uczelni morskich.”

Przewodnictwo Komitetu ds. Akademickich (Academic Affairs Committee), którego liderem dotychczas był prof. Adam Weintrit, rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni przejął prof. Nafiz Arica, rektor tureckiego Piri Reis University. Komitet Łącznikowy (Liaison Committee) pozostał w rękach dr Cleopatry Dounbia-Henry, prezydenta World Maritime University. Z kolei stery Komitetu Finansowego (Finance Committee) po admirale Eduardo Ma R Santos, prezydencie filipińskiej Maritime Academy of Asia and the Pacific przejęła prof. Ana Peric Hadzic, dziekan Faculty of Maritime Studies z chorwackiego University of Rijeka.

Tuż po wyborze przewodniczącego IAMU odbyła się ceremonia przekazania insygniów władzy (łańcucha) nowemu przewodniczącemu stowarzyszenia. Przekazania symbolicznego, bogato zdobionego łańcucha dokonał dotychczasowy wieloletni przewodniczący IAMU prof. Glenn Blackwood, Vice-President, Fisheries and Marine Institute of Memorial University of Newfoundland, Canada w towarzystwie Dyrektora wykonawczego IAMU Prof. Takeshi Nakazawy.

      

Prof. Glenn Blackwood przekazuje insygnia władzy nowemu przewodniczącemu Stowarzyszenia IAMU
prof. Adamowi Weintritowi, rektorowi Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Dalszą część posiedzenia Zarządu IAMU poprowadził już nowo wybrany przewodniczący. Będzie on też przewodniczył spotkaniu roboczemu IEB zaplanowanemu na kwiecień w Rauma, przygotowującemu następne Zgromadzenie Ogólne IAMU, które odbędzie się w październiku 2023 roku w Helsinkach, w Finlandii.

Międzynarodowa Rada Wykonawcza IEB (International Executive Board) Międzynarodowego Stowarzyszenia Uniwersytetów Morskich IAMU (Interantional Association of Maritime Universities) na lata 2023-2025. Fot. IAMU

Międzynarodowa Rada Wykonawcza IEB (International Executive Board) Międzynarodowego Stowarzyszenia Uniwersytetów Morskich IAMU (Interantional Association of Maritime Universities) na lata 2023-2025. Fot. IAMU

Fot. IAMU

Fot. IAMU

Fot. IAMU

Fot. IAMU

Prof. Glenn Blackwood przekazuje insygnia władzy nowemu przewodniczącemu Stowarzyszenia IAMU prof. Adamowi Weintritowi, rektorowi Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Fot. IAMU

Prof. Glenn Blackwood przekazuje insygnia władzy nowemu przewodniczącemu Stowarzyszenia IAMU prof. Adamowi Weintritowi, rektorowi Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Fot. IAMU

Prof. Glenn Blackwood przekazuje insygnia władzy nowemu przewodniczącemu Stowarzyszenia IAMU prof. Adamowi Weintritowi, rektorowi Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Fot. IAMU

Prof. Glenn Blackwood przekazuje insygnia władzy nowemu przewodniczącemu Stowarzyszenia IAMU prof. Adamowi Weintritowi, rektorowi Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Fot. IAMU

Fot. IAMU

Fot. IAMU

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

Biuro Rektora
20.02.2023