Nowe szkolenie - "Wprowadzenie do MEW"

W firmach działających w sektorze Offshore Wind rośnie zapotrzebowanie na pracowników angażowanych do projektów morskich farm wiatrowych. Szkolenie „Wprowadzenie do Morskiej Energetyki Wiatrowej” przeznaczone jest dla osób poszukujących możliwości zatrudnienia w tej dynamicznie rozwijającej się branży.

Uczestnicy szkolenia uzyskają praktyczne informacje o funkcjonowaniu sektora, uwarunkowaniach ekonomicznych, politycznych, prawnych, rynkowych i organizacyjnych, a także kompendium wiedzy technologicznej i zarządczej związanej z cyklem życia morskiej farmy wiatrowej.

Program jest realizowany we współpracy z Polskim Towarzystwem Morskiej Energetyki Wiatrowej. Absolwenci otrzymają certyfikat wydany przez Uniwersytet Morski w Gdyni.

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

CMEW UMG
20.03.2023