Projekt „ABSOLWENT – nastawiONy na pracę!”

W imieniu Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych zapraszamy do udziału w projekcie „ABSOLWENT – nastawiONy na pracę!”.

Głównym celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród niepełnosprawnych absolwentów szkół wyższych oraz studentów ostatniego roku studiów. Projekt zakłada wsparcie dla 100 uczestników poprzez udzielenie im wszechstronnej i profesjonalnej pomocy w wejściu na rynek pracy i uzyskaniu zatrudnienia. Projekt realizowany jest w okresie od grudnia 2022 do września 2024. Zaplanowane w ramach projektu wsparcie, którym objęci zostaną uczestnicy to:

•             Opracowanie Indywidualnego Planu Działania,

•             Pośrednictwo pracy,

•             Wsparcie psychologa,

•             Warsztaty i szkolenia,

•             Warsztaty z autoprezentacji,

•             Mentoring.

Projekt “Absolwent - nastawiONy na pracę!” posiada dedykowaną stronę internetową pod adresem www.absolwent.kson.pl

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

A.Dynysiuk
16.05.2023