Projekt Fundacji Elbląg „Przełamujemy bariery – młodzi z niepełnosprawnością na rynek pracy”

Fundacji Elbląg zaprasza do udziału w projekcie pn. „Przełamujemy bariery – młodzi z niepełnosprawnością na rynek pracy

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu zatrudnienia 10 niepełnosprawnych absolwentów szkół wyższych (z ostatnich 5 lat) i studentów ostatniego lub przedostatniego semestru nauki w szkole wyższej, pozostających bez pracy, mieszkających lub/ i studiujących w szkole wyższej na terenie Elbląga i powiatu elbląskiego w okresie 1.01.2023-30.09.2023.

 W ramach projektu oferowane są następujące formy wsparcia:

1. Pogłębiona diagnoza - identyfikacja potrzeb, zasobów, potencjału i predyspozycji oraz opracowanie Indywidualnego Planu Działania,

2. Aktywna integracja zawodowa – szkolenia zawodowe „szyte na miarę” – dla 8 osób,

3. Aktywna integracja zawodowa – staże aktywizacyjne – dla 8 osób,

4. Trening i pośrednictwo pracy, life i job coaching, zatrudnienie (dla wszystkich uczestników) i indywidualne wsparcie psychologa, doradcy zawodowego, trenera pracy i specjalisty ds. aktywizacji społeczno-zawodowej OzN).

W ramach projektu zapewnione jest kompleksowe wsparcie w poszukiwaniu zatrudnienia, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb.

W przypadku zainteresowania zapraszamy do kontaktu z biurem projektu: w siedzibie Fundacji Elbląg,ul. Zw. Jaszczurczego 17, 82-300 Elbląg,

tel. 55 236 98 88,

mail: biuroatfundacja.elblag.pl

 

 

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

A.Dynysiuk
06.02.2023