PROJEKT WAKACYJNY STAŻ 2023

Wakacyjny Staż 2023 dla studentów i absolwentów.

Ponad 200 miejsc stażowych czeka na studentów i absolwentów uczelni wyższych w tegorocznej edycji projektu Wakacyjny Staż. Aby wziąć w nim udział, należy do 28 kwietnia wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie wakacyjnystaz.pl. W tym roku miejsca stażowe ufundowały firmy i instytucje publiczne.

Wakacyjny Staż to projekt, który pozwala młodym ludziom postawić pierwsze kroki na drodze do kariery zawodowej i zdobyć praktyczne umiejętności oraz cenne doświadczenie. Niejednokrotnie stanowi on również szansę na zdobycie stałego zatrudnienia.

Przyjmowanie zgłoszeń

W projekcie mogą wziąć udział osoby, które są studentami lub absolwentami studiów wyższych w Polsce lub za granicą (studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich) w dowolnej formie (studiów stacjonarnych i studiów niestacjonarnych). Absolwent to osoba, która ukończyła studia wyższe nie później niż 2 lata przed zgłoszeniem się do udziału w projekcie „Wakacyjny Staż 2023”.

Czas trwania stażu wynosi minimum miesiąc - w okresie od 1 lipca do 30 września. Termin ustalany jest indywidualnie z fundatorem stażu. Laureaci projektu otrzymują gwarancję wynagrodzenia w kwocie minimum 2400 PLN brutto za miesiąc pracy, z uwzględnieniem obowiązującej minimalnej stawki godzinowej wynagrodzenia lub minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zapisy do 28 kwietnia.

Więcej informacji:

 

Zainteresowało Cię to ogłoszenie?
Biurem Karier Studenckich przygotujesz swoje dokumenty aplikacyjne oraz przygotujesz się do rozmowy rekrutacyjnej.
UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

M.Charemska
04.04.2023